Unit 5.1

Īpašības vārdi darāmā un ciešamā kārtā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kurus var novietot teikumā divās atšķirīgās vietās, lai mainītu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu.

Īpašības vārdi var būt izmantoti ar darāmo [active] un ciešamo [passive] kārtu.

Form

Īpašības vārdi darāmā un ciešamā kārtā var būt darināti sekojoši:

  • Īpašības vārdi darāmā kārtā ar piedēkli -ing.
  • Īpašības vārdi ciešamā kārtā ar piedēkli -ed.

Example

Īpašības vārdi darāmā kārtā

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Īpašības vārdi ciešamā kārtā

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Īpašības vārdus darāmā kārtā izmanto, lai izteiktu domu, ka kāds vai kaut kas rada noteiktu rezultātu.

Īpašības vārdus ciešamā kārtā izmanto, lai parādītu, ka kāds vai kaut kas pieredz sajūtu vai emociju.

Summary

Īpašības vārdi var būt izmantoti darāmajā [active] vai ciešamajā [passive] kārtā, tiem ir liela nozīmes atšķirība.

  • Īpašības vārdi darāmajā kārtā ar piedēkli -ing, izsaka domu, ka kaut kas rada noteiktas darbības rezultātu.
  • Īpašības vārdi ciešamajā kārtā ar piedēkli -ed, izsaka domu, ka kaut kas pieredz noteiktu notikumu vai rezultātu.

Piemēram:
— “This class was boring!” = Klase radījās boring situācija.
— “I was bored during the lesson.” = Es esmu tas, kas pieredz darbību un kļūst bored.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence