Unit 5.1

Īpašības vārdi darāmā un ciešamā kārtā

Adjectives

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kurus var novietot teikumā divās atšķirīgās vietās, lai mainītu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu.

Īpašības vārdi var būt izmantoti ar darāmo [active] un ciešamo [passive] kārtu.

Īpašības vārdi darāmā un ciešamā kārtā var būt darināti sekojoši:

 • Īpašības vārdi darāmā kārtā ar piedēkli -ing.
 • Īpašības vārdi ciešamā kārtā ar piedēkli -ed.
 • Īpašības vārdi darāmā kārtā
  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.
 • Īpašības vārdi ciešamā kārtā
  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Īpašības vārdus darāmā kārtā izmanto, lai izteiktu domu, ka kāds vai kaut kas rada noteiktu rezultātu.

Īpašības vārdus ciešamā kārtā izmanto, lai parādītu, ka kāds vai kaut kas pieredz sajūtu vai emociju.

Īpašības vārdi var būt izmantoti darāmajā [active] vai ciešamajā [passive] kārtā, tiem ir liela nozīmes atšķirība.

 • Īpašības vārdi darāmajā kārtā ar piedēkli -ing, izsaka domu, ka kaut kas rada noteiktas darbības rezultātu.
 • Īpašības vārdi ciešamajā kārtā ar piedēkli -ed, izsaka domu, ka kaut kas pieredz noteiktu notikumu vai rezultātu.

Piemēram:
— “This class was boring!” = Klase radījās boring situācija.
— “I was bored during the lesson.” = Es esmu tas, kas pieredz darbību un kļūst bored.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu