Unit 3.1

Vietas un laika attieksmes vietniekvārdi


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdu, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās {skatīties Personas vietniekvārdi, A1 līmenis}.

Attieksmes vietniekvārdus [relative pronouns] izmanto, lai iesāktu attieksmes teikuma daļu. Tie apzīmē cilvēkus un priekšmetus, aizstājot galvenās teikuma daļas subjektu, lai izvairītos no tā atkārtošanās attieksmes teikuma daļā {skatīties Attieksmes vietniekvārdi, A1 līmenis}.

Form

Attieksmes vietniekvārdus where un when lieto aiz lietvārdiem.

Example

Where

  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.

When

  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Use

Where un when izmanto, lai iesāktu attieksmes teikuma daļas. Izmantojam:

  • Where, lai norādītu teikumā minētās darbības atrašanos vietu;
  • When, lai uzzinātu laiku, kad notika teikumā aprakstītā darbība.

Summary

Attieksmes vietniekvārdus [relative pronouns] where (vieta) un when (laiks) izmanto, lai iesāktu attieksmes teikuma daļas, lai izvairītos no galvenās teikuma daļas subjekta atkārtošanās attieksmes teikuma daļā. Šos vārdus izmanto pēc lietvārdiem.

Piemēram:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Where attiecas uz Londonu (vietu).
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside.” = When attiecas uz darba laiku Londonā (laiks).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence