Unit 3.2

Past Continuous nolieguma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Laiku past continuous (vai progresīvo laiku [progressive]) izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notika pagātnē un turpinājās kādu laiku kādā no laika periodiem.

Kad izteikts nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz, ka kaut kas notika pagātnes laika periodā.

Form

Laikam past continuous nolieguma formā ir sekojoša formula:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

 • Was/were: past simple laika forma darbības vārdam to be;
 • Nolieguma formas saīsinātā forma ir tāda paša, kā to be saīsinātā forma past simple laikā: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…
Subject was/were + not Verb + -ing
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Example

 1. Ilgāka fonā notiekoša darbība tiek pārtraukta ar īsāku darbību
  • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
  • She wasn’t doing sport when I called her.
  • They weren’t watching TV when she got back from work.
 2. Notikums, kas notika precīzā laikā pagātnē
  • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
  • She wasn’t doing sport when I called her at 11:45.
  • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.
 3. Nepārtraukta darbība, kas turpinās kādu laiku
  • I wasn’t running.
  • He wasn’t crossing the road.
  • We weren’t watching TV during our break.
 4. Pagātnes laika perioda ilgums
  • I wasn’t working in the bakery last summer.
  • She wasn’t doing sport every day last year.
  • They weren’t watching TV all day when they were young.
 5. Pagātnes vienlaicīgas darbības
  • I wasn’t running while she was walking.
  • She wasn’t doing sport while her mother was cooking.
  • We weren’t talking while the kids were watching TV.
 6. Pagātnes notikumu secība
  • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
  • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
  • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.
 7. Atkārtotas vai kaitinošas darbības (ar always)
  • I wasn’t going to class late.
  • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
  • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

Laiku past continuous nolieguma formā izmanto, lai noliegtu notikumus vai darbības, kas notika pagātnē. Parasti ar nodomu parādīt to, ka tie notika ilgu laiku.
Past continuous izmanto sekojošos gadījumos:

 1. Ilgāka fonā notiekoša darbība tiek pārtraukta ar negaidītu īsāku darbību (kaut kas pēkšņi notiek, kamēr cits, ilgāks notikums, vēl pastāvēja);
 2. Notikums, kas notika precīzā laikā pagātnē (runājot par datumu, stundu vai sniedzot noteiktu informāciju par darbību, kas kādu laiku notika pagātnē);
 3. Nepārtraukta darbība, kas turpinās kādu laiku (pagātnes notikums, kādu laiku pēkšņi notiekošs);
 4. Pagātnes perioda ilgums (notikums, kas notika pagātnē ilgu laiku);
 5. Pagātnē notiekošās vienlaicīgas darbības (divi notikumi, kas notiek vienā laikā pagātnē);
 6. Pagātnes notikumu kārtība (parasti izmanto, lai aprakstītu situāciju, kurā dažādi notikumi notika vienlaikus);
 7. Atkārtotas vai kaitinošas darbības (lieto ar always vai līdzīgiem izteicieniem, kas norāda uz notikumu atkārtošanos).

Summary

Laiku past continuous nolieguma [negative] formā lieto, lai noliegtu situācijas, kas notika pagātnē un turpinājās katru brīdi noteiktajā laika periodā.

Izmantojamā formula:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

Piemēram:
— “I was not playing football when the phone rang.” = Izmantojam past continuous, lai izteiktu darbību, kas nenotika citas darbības laikā.
♦ “I did not play football.” = Izmantojam past simple, lai izteiktu domu, ka darbība nenotika pagātnē.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence