Unit 4.1

Pirmais nosacījums


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Nosacījuma teikums [conditional sentence] parasti sastāv no divām daļām: teikuma daļas ar if- [if-clause] (jeb nosacījuma teikuma daļa), kurā norādīti nosacījumi, un galvenās teikuma daļas [main clause], kurā parādīti šo apstākļu rezultāti.

Pirmo nosacījumu [first conditional] izmanto, lai izteiktu nākotnes nosacījumus un rezultātus vai arī, lai izteiktu kaut ko, kas iespējams notiks.

Form

Pirmo nosacījumu izmanto kopā ar present simple teikuma daļā ar if- (kaut gan tiek runāts par nākotnes nosacījumu), un kopā ar future simple teikuma daļā ar rezultātu.

Teikuma locekļu atrašanās vieta nemaina nozīmi, tāpēc ir divi veidi, kā izveidot šos izteicienus:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

vai

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Pirmo nosacījumu izmanto, lai izteiktu to, kas ir patiesi iespējams nākotnē.

  • If lieto, lai izteiktu nākotnes nosacījumus un rezultātus;
  • If izmanto, ja vēlas pateikt, ka nosacījums var notikt.

Summary

Nosacījuma teikums sastāv no divām daļām: teikuma daļas ar if- [if-clause] (nosacījums) un galvenās teikuma daļas [main clause] (apstākļu rezultāts).

Pirmo nosacījumu izmanto, lai runātu par nosacījuma rezultātiem, kas nav noteikti, bet ļoti iespējami notiks nākotnē. Kā arī, lai izteiktu lietas, kuras visdrīzāk notiks nākotnē.

If = Nosacījums notiks uzreiz.

Izmantojamās formulas:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

Piemēram
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Pirmā teikuma daļa ir nosacījums, kas noved pie rezultāta, tas ir norādīts otrajā teikuma daļā un ir iespējams.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Pirmā teikuma daļa ir rezultāts, kas radies no nosacījuma, tas norādīts teikuma otrajā daļā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence