Unit 4.1

Pirmais nosacījums


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Nosacījuma teikums [conditional sentence] parasti sastāv no divām daļām: teikuma daļas ar if- [if-clause] (jeb nosacījuma teikuma daļa), kurā norādīti nosacījumi, un galvenās teikuma daļas [main clause], kurā parādīti šo apstākļu rezultāti.

Pirmo nosacījumu [first conditional] izmanto, lai izteiktu nākotnes nosacījumus un rezultātus vai arī, lai izteiktu kaut ko, kas iespējams notiks.

Form

Pirmo nosacījumu izmanto kopā ar present simple teikuma daļā ar if- (kaut gan tiek runāts par nākotnes nosacījumu), un kopā ar future simple teikuma daļā ar rezultātu.

Teikuma locekļu atrašanās vieta nemaina nozīmi, tāpēc ir divi veidi, kā izveidot šos izteicienus:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

vai

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Pirmo nosacījumu izmanto, lai izteiktu to, kas ir patiesi iespējams nākotnē.

  • If lieto, lai izteiktu nākotnes nosacījumus un rezultātus;
  • If izmanto, ja vēlas pateikt, ka nosacījums var notikt.

Summary

Nosacījuma teikums sastāv no divām daļām: teikuma daļas ar if- [if-clause] (nosacījums) un galvenās teikuma daļas [main clause] (apstākļu rezultāts).

Pirmo nosacījumu izmanto, lai runātu par nosacījuma rezultātiem, kas nav noteikti, bet ļoti iespējami notiks nākotnē. Kā arī, lai izteiktu lietas, kuras visdrīzāk notiks nākotnē.

If = Nosacījums notiks uzreiz.

Izmantojamās formulas:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

Piemēram
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Pirmā teikuma daļa ir nosacījums, kas noved pie rezultāta, tas ir norādīts otrajā teikuma daļā un ir iespējams.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Pirmā teikuma daļa ir rezultāts, kas radies no nosacījuma, tas norādīts teikuma otrajā daļā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence