Unit 2.2

Present Continuous nākotnes laikā

Tenses

Nākotnes [future] laiku izmanto, lai paredzētu vai izteiktu nākotnes notikumus.

Kad izmanto present continuous laika formulu, tiek minēti noteiktie plāni {skatīties Present continuous, A1 līmenis}.

{Skatīties Present continuous, A1 līmenis}.

  • She‘s having a birthday party next week.
  • She isn’t having a birthday party next week.
  • Is she having a birthday party next week?

Laiku present continuous var izmantot, lai izteiktu, noliegtu vai jautātu par plānotām nākotnes darbībām vai noteiktiem plāniem, kuru notikumu laiks ir nolemts.

Laiku present continuous var izmantot, lai runātu par nākotnes vai noteiktiem plāniem.

Piemēram:
— “I am working the whole summer.” = Izmantojam present continuous nākotnes [future] laikā, jo tiek runāts par tuvāko nākotni (drīz).
♦ “I am working the whole summer.” = Izmantojam present continuous, jo tiek runāts par tagadnes situāciju (tagad).
♦ “I will work the whole summer.” = Izmantojam future simple, jo tiek runāts par laika periodu, kas drīz nenotiks (nākotne).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu