Unit 6.1

A few vai A little un Few vai Little


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

A few/a little un few/little ir kvantifikatori, kuri nozīmē nepietiekami [not enough] vai daži/pietiekami [some/enough].

Form

Šo kvantifikatoru lietošana ir atkarīga no lietvārda:

Poitive Attitude Negative Attitude
Plural Countable a few few
Singular Uncountable a little little

Example

  • We have a few beautiful beaches for swimming.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

A few un a little nozīmē some, enough. Šie vārdi parāda, ka kaut kā ir vairāk, nekā liekas vai pietiekami.

Few un little nozīmē nepietiekami, maz vai mazāk par sagaidīto. Šie vārdi parāda, ka nav daudz kaut kā, ir nepietiekami.

Summary

A few/few un a little/little nozīmē mazliet.

  • Daudzskaitļu saskaitāmiem lietvārdiem: a few (pozitīvi) un few (negatīvi).
  • Vienskaitļa nesaskaitāmie lietvārdi: a little (pozitīvi) un little (negatīvi).

Piemēram:
— “I have a few pencils in my bag, I do not need to buy new ones.” / “I have few pencils in my bag, I have to buy new ones.”
— “There is a little milk in the fridge, we can make a cake.” / “There is little milk in the fridge, we need to go to the supermarket.”

Kad pirms šiem vārdiem lieto a, nozīme kļūst pozitīva un tiek teikts, ka kaut kas vēl paliek; bez artikula ir teikts, ka kaut kā ir maz.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence