A few vs A little and Few vs Little


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Few/A few a Little/A little jsou kvantifikátory, které znamenají „some“ (něco). Jejich význam se mírně mění, pokud před nimi stojí neurčitý člen.

Form

Poitive Attitude Negative Attitude
Plural Countable a few few
Singular Uncountable a little little

Example

  • We have a few beautiful beaches for swimming.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

We use A few/Few with Countable Nouns and A little/Little with Uncountable Nouns.

A few and A little mean „some“, „enough“. They show that something still remains.

Few and Little mean „not enough“, „less or fewer than expected“. They show that there is not a lot of something, there is a lack of something.

Summary

Few/A few a Little/A little jsou kvantifikátory, které znamenají „some“ (něco). Jejich význam se mírně mění, pokud před nimi stojí neurčitý člen.

Few“ a „Little“ beze členu vyjadřují, že něčeho nemáme dostatek. Pokud před nimi stojí neurčitý člen „a„, mají kladný význam (e.g. „a few“ and „a little“ = positive), tyto dva kvantifikátory naznačují, že nám pořád něco zbývá.

Few/A few se užívá s Countable Nouns podstatnými jmény a Little/A little s Uncountable Nouns.

Například:
— „I have a few pencils in my bag.“ = Počitatelné, v tašce mám dostatek tužek.
— „I have few pencils in my bag.“ = Nepočitatelné, v tašce nemám dostatek tužek.
— „There is a little milk in the fridge.“ = Počitatelné, v lednici je dostatek mléka.
— „There is little milk in the fridge.“ = Nepočitatelné, v lednici není dostatek mléka.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License