Verbs followed by Gerunds and Infinitives

Introduction

Některá slovesa v anglickém jazyce následuje buď slovesný tvar v Gerund (-ing), (který se chová jako podstatné jméno, nikoliv jako sloveso) nebo Infinitive.

EXTRA: Gerund = Gerundiu; Infinitive = Infinitiv.

Form

Zde vidíme některá slovesa, které následuje buď Gerund, nebo Infinitive:

 • verbs + gerund [verb + -ing]: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • verbs + infinitive [to + verb]: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Example

 • Verbs + gerund
  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.
 • Verbs + infinitive
  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Neexistuje žádné pravidlo, podle kterého bychom mohli tato slovesa rozpoznat. Postupem času si díky procvičování zapamatujete, která slovesa se pojí s Gerund, a která s Infinitive.

Summary

Některá slovesa v anglickém jazyce následuje buď slovesný tvar v Gerund (-ing), nebo Infinitive.

 • Nejběžnější slovesa následovaná Gerund: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • Nejběžnější slovesa následovaná Infinitive: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Například:
— „I admit loving you.“ = Se slovesem „to admit“ se pojí Gerund.
— „I decided to marry him.“ = Se slovesem „to decide“ se pojí Infinitive.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License