Unit 5.2

Veiksmažodžiai naudojami su Gerundijumi ar Bendratimi


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Yra keletas tam tikrų veiksmažodžių, kuriuos naudojame su gerundijumi [gerund] ar bendratimi [infinitive].

Form

Kai kurie veiksmažodžiai eina su gerundijumi, o kai kurie – su bendratimi. Nėra tam tikros taisyklės kaip atskirti šiuos veiksmažodžius, tad reikia juos išmokti atmintinai.

Veiksmažodžiai naudojami su gerundijumi (veiksmažodis funkcionuoja kaip daiktavardis) ar bendratimi (to + pagrindinė veiksmažodžio forma) išlaiko šias struktūras:

  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai + gerundijus [verb + -ing] yra šie: admit, avoid, celebrate, dislike, give up, miss, suggest, tolerate…
  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai + bendratis [to + verb] yra šie: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait…   

Example

Veiksmažodžiai + gerundijus

  • They admitted having separated.
  • He avoided saying his nationality.
  • She celebrated passing her driving test.

Veiksmažodžiai + bendratis

  • We agreed to pay for the end of the year party.
  • She just doesn’t care to be present at the birth.
  • decided to travel for a year.

Use

Naudojame veiksmažodį + gerundijus/bendratis norėdamim išreikšti tam tikrą veiksmą.

PASTABA: Po veiksmažodžio gali eiti tiek gerundijus, tiek bendratis, tačiau jų reikšmė yra ne visada tokia pati.

Summary

Po tam tikrų veiksmažodžių eina gerundijus [gerund] (veiksmažodis funkcionuoja kaip daiktavardis) arba bendratis [infinitive] (to + pagrindinė veiksmažodžio forma). Nėra tam tikros taisyklės kaip atskirti šiuos veiksmažodžius, tad reikia juos išmokti atmintinai.

  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai su gerundijumi yra šie: admit, avoid, celebrate, dislike, give up, miss, suggest, tolerate…
  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai su bendratimi yra šie: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait…   

Pavyzdžiui:
— “admit loving you.” = Po veiksmažodžio admit (pri(si)pažinti) eina gerundijus.
— “decided to marry him.” = Po veiksmažodžio decide (nuspręsti) eina bendratis.

PASTABA: kai kada šių struktūrų reikšmė yra visiškai skirtinga, priklausomai nuo to ar naudojame gerundijų, ar bendratį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License