Unit 5.2

Veiksmažodžiai naudojami su Gerundijumi ar Bendratimi

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Yra keletas tam tikrų veiksmažodžių, kuriuos naudojame su gerundijumi [gerund] ar bendratimi [infinitive].

Form

Kai kurie veiksmažodžiai eina su gerundijumi, o kai kurie – su bendratimi. Nėra tam tikros taisyklės kaip atskirti šiuos veiksmažodžius, tad reikia juos išmokti atmintinai.

Veiksmažodžiai naudojami su gerundijumi (veiksmažodis funkcionuoja kaip daiktavardis) ar bendratimi (to + pagrindinė veiksmažodžio forma) išlaiko šias struktūras:

  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai + gerundijus [verb + -ing] yra šie: admit, avoid, celebrate, dislike, give up, miss, suggest, tolerate…
  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai + bendratis [to + verb] yra šie: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait…   

Example

Veiksmažodžiai + gerundijus

  • They admitted having separated.
  • He avoided saying his nationality.
  • She celebrated passing her driving test.

Veiksmažodžiai + bendratis

  • We agreed to pay for the end of the year party.
  • She just doesn’t care to be present at the birth.
  • decided to travel for a year.

Use

Naudojame veiksmažodį + gerundijus/bendratis norėdamim išreikšti tam tikrą veiksmą.

PASTABA: Po veiksmažodžio gali eiti tiek gerundijus, tiek bendratis, tačiau jų reikšmė yra ne visada tokia pati.

Summary

Po tam tikrų veiksmažodžių eina gerundijus [gerund] (veiksmažodis funkcionuoja kaip daiktavardis) arba bendratis [infinitive] (to + pagrindinė veiksmažodžio forma). Nėra tam tikros taisyklės kaip atskirti šiuos veiksmažodžius, tad reikia juos išmokti atmintinai.

  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai su gerundijumi yra šie: admit, avoid, celebrate, dislike, give up, miss, suggest, tolerate…
  • Dažniausiai naudojami veiksmažodžiai su bendratimi yra šie: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait…   

Pavyzdžiui:
— “admit loving you.” = Po veiksmažodžio admit (pri(si)pažinti) eina gerundijus.
— “decided to marry him.” = Po veiksmažodžio decide (nuspręsti) eina bendratis.

PASTABA: kai kada šių struktūrų reikšmė yra visiškai skirtinga, priklausomai nuo to ar naudojame gerundijų, ar bendratį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book