Unit 5.2

Veiksmažodžiai, priklausomi nuo Gerundijaus ir Bendraties formos

Verb Phrase

Yra veiksmažodžių, kurie yra priklausomi nuo gerundijaus [gerund] arba bendraties [infinitive] formos.

Veiksmažodžiai, priklausomi nuo gerundijaus (veiksmažodžio, kuris atlieka daiktavardžio funkciją) ar bendraties (to + pagrindinės veiksmažodžio formos) laikosi šių struktūrų:

 • Dažniausiai vartojami veiksmažodžiai + gerundijus [verb + -ing] yra: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • Dažniausiai vartojami veiksmažodžiai + bendratis [to + verb] yra: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait
 • Veiksmažodžiai + gerundijus
  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.
 • Veiksmažodžiai + bendratis
  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Vartojame veiksmažodį + gerundijų/bendratį, norėdami, kad veiksmažodis eitų kartu su kitu veiksmu. Vieni veiksmažodžiai vartojami su gerundijumi, kiti su bendratimi, ir nėra jokios taisyklės, kaip juos atskirti.

Kai kurie veiksmažodžiai yra priklausomi nuo gerundijaus [gerund] (veiksmažodžio, kuris atlieka daiktavardžio funkciją) ar bendraties [infinitive] (to + pagrindinės veiksmažodžio formos). Nėra jokios taisyklės kaip juos atskirti, todėl juos reikia išmokti mintinai.

 • Dažniausiai vartojami veiksmažodžiai, kurie yra priklausomi nuo gerundijausadmit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • Dažniausiai vartojami veiksmažodžiai, kurie yra priklausomi nuo bendratiesagree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Pavyzdžiui:
— “admit loving you.” = Veiksmažodis admit yra priklausomas nuo gerundijaus.
— “decided to marry him.” = Veiksmažodis decide yra priklausomas nuo bendraties.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book