Unit 1.1

Esamojo Atliktinio Laiko (Present Perfect) Teigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis atliktinis laikas (Present Perfect) yra naudojamas išreikšti užbaigtus praeities įvykius, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + have/has + past participle + …

 • Have/has: vienaskaitos trečiasis asmuo keičiamas iš have į has;
 • Taisyklingi būtojo laiko dalyviai formuojami pridedant galūnę -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos;
 • Netaisyklingų būtojo laiko dalyvių formas turime išmokti atmintinai.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Teigiamos formos veiksmažodžių trumpiniai yra: I’ve – you’ve – he’s…

Esamasis atliktinis laikas (present perfect) dažniausiai naudojamas su tokiais laiko žymekliais kaip: evernever, before, yetjustalreadystillso farup until now

{Kad išmoktume netaisyklingas veiksmažodžių formas, žvilgtelkime į temą Būtojo Laiko Dalyviai}.

Example

Praeities veiksmai, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje

 • have been lucky!
 • He has been born.
 • We have had the same experience!

Užbaigti/pasibaigę veiksmai, kurie vis dar yra susiję su dabartimi

 • have talked to her four times.
 • This is the most incredible castle she has ever visited.
 • It’s true that they have never travelled without their computer.

Use

Teigiama esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) forma yra naudojama patvirtinti:

 1. Praeities veiksmams, kurių pasekmės jaučiamos dabartyje;
 2. Užbaigtiems veiksmams, kurie vis dar yra susiję su dabartimi.

Summary

Esamojo atliktinio laiko [present perfect] teigiamą formą [affirmative form] naudojame patvirtinti praeities veiksmus, susijusius su dabartimi ir kurių pasekmės vis dar jaučiamos šnekamuoju momentu.

Kai naudojame esamojo atliktinio laiko (Present Perfect) tegiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka veiksmažodis have ir būtojo laiko dalyvis [past participle]. Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame has.

PASTABA: Būtojo laiko dalyvis yra dažniausiai naudojamas atliktiniuose (perfect) laikuose ir nurodo praeityje įvykdytus veiksmus. Jie formuojami pridedant galūnę -d ar -ed prie pagrindinės veiksmažodžio formos. Tuo tarpu netaisyklingi veiksmažodžiai turi formas, kurias turime išmokti atmintinai.

Pavyzdžiui:
— “She has worked on an important project these morning.” = Naudojame esamąjį atliktinį laiką (Present Perfect), nes praeities veiksmo pasekmės vis dar jaučiamos dabartyje.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Naudojame paprastąjį būtąjį laiką (Past Simple), kadangi kalbame apie veiksmą, įvykusį praeityje, tačiau jo pasekmių dabartyje neišskiriame.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License