Unit 6.1

Nekintami Daugiskaitos Daiktavardžiai

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę {pasižiūrėkite Daiktavardžius, A1 lygyje}.

Nekintami daiktavardžiai [invariant nouns] yra daiktavardžiai, kurie turi tokią pačią vienaskaitos ir daugiskaitos formą.

Nekintami daiktavardžiai nesilaiko pagrindinės daugiskaitos formavimo taisyklės, jie turi tokią pačią formą ir vienaskaitoje, ir daugiskaitoje. Kai daiktavardis turi ir vienaskaitos, ir daugiskaitos formą, artikelis yra pritaikomas prie jo, tačiau jei jis turi tik vienaskaitos formą, prie daiktavardžio pabaigos nepridedame -s.

Dažniausiai vartojami nekintami daugiskaitos daiktavardžiaiclothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Pridedami a pair of prieš daiktavardį, padarome šių daiktavardžių vienaskaitos formą, nes tuomet mes priskiriame juos vienam bendram subjektui.

 • Nekintamų daiktavardžių vienaskaitos forma
  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.
 • Nekintamų daiktavardžių daugiskaitos forma
  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers are going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Nekintami daugiskaitos daiktavardžiai vartojami taip pat, kaip ir daugiskaitos daiktavardžiai. Jie vartojami nurodyti kelis nesuskaičiuojamus daiktavardžius ar kažką, kas susideda iš daugiau nei vienos dalies (padalyti objektai, laikomi vienu: scissorstrousersglasses…).

Nekintami daiktavardžiai [invariant nouns] yra daiktavardžiai, kurie turi ir vienaskaitos, ir daugiskaitos formą ir mes turime vartoti teisingą artikelį, norėdami juos atskirti. Jie nesilaiko pagrindinės daugiskaitos formavimo taisyklės.

Dažniausiai vartojami yra: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Pavyzdžiui:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Vartojame tą patį žodį ir vienaskaitoje, ir daugiskaitoje.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought new trouser.” = Trousers turi tik daugiskaitos formą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book