Unit 2.2

Ateitis su Will ir Be going to

Verbs

Vartojame būsimąjį [future] laiką kalbėdami apie būsimus įvykius.

Vartojame būsimąjį laiką [future simple] norėdami išreikšti spontaniškus sprendimus, nuomones bei lūkesčius {pasižiūrėkite Būsimąjį Laiką, A2 lygyje}.

Be going to išreiškia ateities ketinimus bei spėjimus, priklausomai nuo ženklų, kuriuos matome kalbėjimo metu. {pasižiūrėkite Be going to, A1 lygyje}.

Būsimasis laikas (will) ir be going to turi skirtingas struktūras trijose formose:

Teigiamos formos:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Neigiamos formos:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Klausiamosios formos:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Būsimasis laikas:

 1. Sprendimai, priimti kalbėjimo metu
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Spėjimai, pagrįsti asmenine nuomone
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Pakvietimai
  • Will you come with us?
 4. Prašymai
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Pasiūlymai
  • I will help you find your student card.
 6. Vartojant tokius žodžius kaip: probably, certainly, perhaps (tikriausiai, žinoma, gal)
  • I will certainly come to the party.
 7. Pažadai
  • I promise I will never do it again!
 8. Būtinybė/įsipareigojimai/ faktai ateityje
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Grasinimai
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

Be going to:

 1. Priimti sprendimai prieš pokalbį/suplanuotą veiklą.
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Spėjimai, pagrįsti turimais įrodymais apie netolimą ateitį
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Vartojame būsimąjį laiką išreikšti:

 1. Sprendimus priimtus kalbėjimo metu;
 2. Spėjimus pagrįstus nuomone;
 3. Pakvietimus;
 4. Prašymus;
 5. Pasiūlymus;
 6. Vartodami tokius žodžius kaip: probably, certainly, perhaps;
 7. Pažadus;
 8. Poreikius/įsipareigojimus/faktus ateityje;
 9. Grasinimus.

Be going to vartojame išreikšti:

 1. Priimtus sprendimus prieš pokalbį, suplanuotą veiklą ir veiksmus;
 2. Spėjimus, pagrįstus turimais įrodymais apie netolimą ateitį

Būsimasis laikas [simple future] (will) ir be going to yra dvi būsimojo laiko formos, kurios skiriasi reikšme ir forma.

Pavyzdžiui:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nesame tikri dėl kainos, spėjame ir todėl vartojame būsimąjį laiką.
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Esame tikri dėl kainos, todėl vartojame be going to.

NOTE: Tam tikros situacijos reikalauja be going to struktūros, tuo tarpu kitos būsimojo laiko.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book