Unit 2.2

Will ir Be Going To ateities veiksmams išreikšti


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Naudojame būsimąjį laiką [future tense] kalbėdami apie ateities įvykius, paprastąjį būsimąjį laiką (Future Simple) – nurodydami spontaniškus sprendimus, nuomones, spėjimus ir ketinimus.

Be going to yra struktūra, nurodanti ateities planus ir ketinimus, kurie priklauso nuo užuominų ar ženklų, pateiktų šnekamuoju metu.

Form

Paprastasis būsimasis laikas (Future Simple) ir be going to struktūra turi tris pagrindines formas:

Teigiamos formos:

 • Paprastasis būsimasis (Future Simple): Subject +   will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb  …

Neigiamos formos:

 • Paprastasis būsimasis (Future Simple): Subject + will  + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Klausiamosios formos:

 • Paprastasis būsimasis (Future Simple): Will + subject  + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Paprastasis būsimasis laikas (Future Simple):

Sprendimai, priimti kalbėjimo metu

 • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some from the bakery.

Pakvietimai

 • Will you come with us to meet the president?

Poreikiai/pareigos/ateities įvykiai

 • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.

Pasiūlymai

 • will help you to make these photocopies.

Spėjimai, pagrįsti asmenine nuomone

 • He thinks that being retired will be boring.

Pažadai

 • I promise I will never talk to the boss about this! 

Prašymai

 • The telephone is ringing. Will you answer it please?

Sakiniai, kuriuose naudojami šie prieveiksmiai: probably, certainly, perhaps

 • will certainly come to the party.
 • He probably won’t finish writing his CV in time.
 • Perhaps we will need a new printer soon. This one is getting so slow.

Grasinimai, perspėjimai

 • If you don’t send an email, I will not talk to you again.

Be going to:

Sprendimai, priimti prieš pokalbį ar jau suplanuotą veiklą

 • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.

Spėjimai, pagrįsti įrodymais apie netolimą ateitį

 • This business isn’t going to fail. It’s a multinational corporation!

Use

Paprastąjį būsimąjį laiką (Future Simple) naudojame išreikšti:

 • Sprendimus, priimtus kalbėjimo metu;
 • Pakvietimus;
 • Poreikius/pareigas/ateities įvykius;
 • Pasiūlymus;
 • Spėjimus, pagrįstus asmenine nuomone;
 • Pažadus;
 • Prašymus;
 • Grasinimus, perspėjimus;
 • Sakiniuose su prieveiksmiais probably, certainly, perhaps.

Be going to naudojame išreikšti:

 • Sprendimus, priimtus prieš pokalbį ar jau suplanuotą veiklą;
 • Spėjimus, pagrįstus įrodymais apie netolimą ateitį.

Summary

Paprastasis būsimasis laikas (Future Simple) ir be going to struktūra yra dvi būsimojo laiko formos, kurios skiriasi tiek reikšme, tiek forma.

 • Naudojame paprastąjį būsimąjį laiką (Future Simple) nurodydami ateities spėjimus, nuomones ir ketinimus.
 • Naudojame be going to nurodydami reikalavimus, spėjimus ir dalykus, įvyksiančius netolimoje ateityje.

Pavyzdžiui:
— “This printer will probably cost you 70 euros. I heard that it is the usual price.” = Nesame įsitikinę dėl kainos, tad tiesiog spėjame ir dėl to naudojame paprastąjį būsimąjį laiką (Future Simple).
— “This printer is going to cost 70 euros. I checked the price tag.” = Esame įsitikinę dėl kainos, todėl naudojame struktūrą be going to.

PASTABA: Svarbu žinoti, jog tam tikros situacijos reikalauja be going to formos, tuo tarpu kitos – paprastojo būsimojo laiko (Future Simple).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelėkite į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License