Unit 9.1

Vietos Prieveiksmiai

Adverbs


Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Vietos prieveiksmiai [adverbs of place] suteikia informaciją apie veiksmo vietą.

Form

Vietos prieveiksmiai nėra vartojami kaip kito būdvardžio ar prieveiksmio modifikatoriai. Sakinyje jie eina po objektų ar veiksmažodžių.

Dažniausiai vartojami yra šie: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Example

  • A packet of flour was here yesterday.
  • He was there at the bar 2 minutes before.
  • The non alcoholic drinks are downstairs.
  • They are sitting upstairs.
  • I stay inside and have a warm meal when the weather is bad.
  • Everybody is outside.
  • Stay indoors and don’t ask questions.

Use

Vietos prieveiksmiai suteikia informacijos apie veiksmo vietą, apibūdintą sakinyje.

Summary

Vietos prieveiksmiai [adverbs of place] suteikia informacijos apie veiksmo vietą. Jie yra svarbūs kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai.

Dažniausiai vartojami: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Pavyzdžiui:
— “Are you looking for a vegetarian sandwich? It´s here.” = Vartojame here išreikšti kažko poziciją (šiuo atveju).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book