Unit 4.1

Nulinė Sąlyga

Syntax

Sąlyginis sakinys [conditional sentence] dažniausiai susideda iš 2 dalių: „ifšalutinio sakinio [if-clause], kuris nurodo sąlygą ir pagrindinio sakinio [main clause], kuris apibrėžia sąlygos pasekmes.

Žinodami, kad sąlygos rezultatai visada išsipildys, naudojame nulinę sąlygą [zero conditional].

Nulinės sąlygos sakinyje vartojame esamąjį laiką abiejuose jo dalyse. Galime vartoti if ar when ir reikšmė nepasikeis, kadangi sąlygos pasekmė yra visada tokia pati.

Sakinių tvarka nepakeičia reikšmės, tačiau yra du būdai suformuoti šias išraiškas:

If-clause (condition)(,)Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple,Present Simple

arba

Main Clause (consequence)If-Clause (condition)
Present Simpleif/when + Present Simple
 1. If
  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.
 2. When
  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Vartojame nulinę salygą norėdami išreikšti faktus ir dalykus, kurie visada vyksta, pavyzdžiui gamtos dėsnius. Sąlygos rezultatai yra neabejotini.

 1. If vartojame norėdami pasakyti, kad sąlyga gali įvykti;
 2. When vartojame norėdami pasakyti, kad sąlyga anksčiau ar vėliau tikrai įvyks.

Sąlyginis sakinys [conditional sentence] susideda iš 2 dalių: „ifšalutinio sakinio [if-clause] (sąlygos) ir pagrindinio sakinio [main clause] (kuris apibrėžia sąlygos pasekmes).

Vartojame nulinę sąlygą [zero conditional] norėdami išreikšti faktus ir dalykus, kurie visada vyksta, pavyzdžiui gamtos dėsnius ir kai žinome, kad sąlygos rezultatai visada išsipildys.

If = Sąlyga gali įvykti;
When = Sąlyga ankščiau ar vėliau tikrai įvyks.

Struktūros:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

Pavyzdžiui:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Pirmoje sakinio dalyje sąlyga, kuri padaro rezultatą, išreikštą antroje sakinio dalyje, įmanomą.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Pirmoje sakinio dalyje yra sąlygos rezultatas, o sąlyga išreikšta antroje sakinio dalyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

 

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book