Unit 4.1

0 Tipo Sąlygos Sakiniai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sąlygos sakinys [conditional sentence] susideda iš dviejų dalių: šalutinio sakinio IF [if-clause], kuris apibrėžia sąlygą ir pagrindinio sakinio [main clause], kuris nurodo tos sąlygos pasekmes.

Naudojame 0 tipo sąlygos [zero conditionl] struktūrą, kai jos pasekmės ar rezultatai yra teisingi bei laikomi tiesa.

Form

0 tipo sąlygos sakiniuose naudojame paprastąjį esamąjį laiką (Present Simple), t.y. tiek šalutiniame, tiek pagrindiniame sakinyje.

Šalutinį sakinį galime pradėti arba jungtuku if arba when, kadangi reikšmė nuo to nepasikeičia ir sąlygos pasekmės išlieka tokios pačios.

Pagrindinio ir šalutinio sakinio tvarka reikšmės nepakeičia, todėl yra du būdai formuoti šio tipo sakinius:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

arba

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

PASTABA: Jei sakinys prasideda šalutiniu sakiniu IF, prieš pagrindinį sakinį rašome kablelio ženklą.

Example

If

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

When

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

0 tipo sąlygos sakinius naudojame, kai norime išreikšti faktus ar dalykus, kurie vyksta natūraliai ir visados, pavyzdžiui, tokie kaip moksliniai faktai. Šių sąlygos sakinių rezultatai yra pagrįsti.

  1. Naudojame IF, kai norime pasakyti, jog sąlyga tuoj pat bus įvykdyta;
  2. Naudojame WHEN, kai norime pasakyti, jog sąlyga neabejotinai anksčiau ar vėliau bus įvykdyta.

Summary

Sąlygos sakinys [conditional sentence] susideda iš dviejų dalių: šalutinio sakinio IF [if-clause] (sąlyga) ir pagrindinio sakinio [main clause] (tos sąlygos pasekmės).

Naudojame 0 tipo sąlygą [zero conditional], kai norime išreikšti faktus ar dalykus, kurie vyksta natūraliai ir visados, pavyzdžiui, tokie kaip moksliniai faktai, ir kurių sąlyginiai rezultatai yra laikomi tiesa.

If = sąlyga tuoj pat bus įvykdyta;
When = sąlyga neabejotinai anksčiau ar vėliau bus įvykdyta.

Šio tipo sakinių struktūra yra:

Sakinį pradedame jungtukais if arba when, kuriuos seka paprastasis esamasis laikas (Present Simple), kablelio ženklas ir kitas esamojo laiko sakinys. Žinoma, sakinį galime pradėti ir esamojo laiko junginiu, kurį seka jungtukai if arba when bei kitas esamojo laiko junginys (šiuo atveju kablelio nerašome).

Pavyzdžiui:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Pirmoje sakinio dalyje išreiškiame sąlyga, kurios tikėtiną rezultatą matome antroje sakinio dalyje.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Pirmoje sakinio dalyje matomas sąlygos rezultatas, kuri yra išreikšta jau antroje sakinio dalyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License