Unit 4.1

Zero Conditional


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Koşul  [Conditional] kipiyle kurulmuş bir cümle iki kısımdan oluşur: Bir durumdan bahseden if-clause ve o durumun sonucundan bahseden ana tümce.

Eğer eylemin sonucu her şartta doğruysa Zero Conditional yapı kullanılır.

Form

Zero conditional kullanırken cümlenin iki kısmını da şimdiki zaman tense ile kurarız.
Zero Conditional‘da if ve when cümlede yer değiştirerek kullanılabilir; anlamda bir değişiklik olmaz.

Cümlelerin sırası anlamda bir değişikliğe neden olmadığı için bu ifadeyi kurmanın iki farklı yolu vardır.

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

veya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

Example

If

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

When

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

 Zero Conditional olgulardan (bilimsel gerçekler) ve sonucu belirli olaylardan bahsederken kullanılır.

  1. Durumun hemen gerçekleşeceği söylenmek istendiğinde if kullanılır;
  2. Durumun er ya da geç olacağı belirtilmek istendiğinde ise when kullanılır.

Summary

Zero Conditional genel gerçekliklerden ve sonucu belirli olaylardan bahsederken kullanılır.

Koşul [Conditional] yapıda kurulan bir cümle genellikle iki kısımdan oluşur: “if-clause” (veya conditional clause) bir duruma işaret ederken; ana cümle bu durumun sonuçlarını gösterir. Her iki kısımda da Şimdiki Zaman kullanılır.

*If = Hemen gerçekleşecek durumlarda kullanılır.
*When = Er ya da geç gerçekleşecek durumlarda kullanılır.

İki farklı yolla cümle kurulabilir:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

Örnek:
“I go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Cümlenin ilk kısmı ikinci kısma neden olan durumdur.
If you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Cümlenin ilk kısmı koşul ikinci kısımda da bu koşulun sonucundan bahsedildiği cümledir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans