Unit 2.1

Gelecek Zaman Soru Hali

Tenses - 2 minutes

Introduction

Gelecek Zaman [future simple] gelecek olaylardan bahsetmemizi sağlar. Gelecekten birçok şekilde bahsedilebilir. Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma veya olmama durumundan neredeyse  kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Soru halinde ise gelecek zamanda soru sormak için kullanılır.

Form

Gelecek Zaman Soru halinde cümle kurmak için gereken formül aşağıdaki gibidir:
Will + subject + verb + …?

WillSubjectVerbQuestion
Mark
WillI/you/he/she/itwork?
Willwe/you/theywork?

Example

 1. Evet/Hayır kalıbındaki sorular için
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh- soru kelimeleriyle yapılan sorular için
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Use

Gelecek Zaman Soru halinde aşağıdaki yapıda kullanılır:

 1. İnsanların amaçlarını öğrenmek için Evet/Hayır kalıbında sorular  kurmak;
 2. İnsanların amaçlarını öğrenmek için Wh- soru kelimeleriyle soru cümleleri oluşturmak için.

Summary

Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma durumundan kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için Gelecek Zaman [future simple] kullanılır. Soru hali [interrogative] gelecek zamanda soru sormak için kullanılır.

Formülü aşağıdaki gibidir:
Will + subject + verb + …?

Örnek:
— “Will you work on important projects next month?” = Bu cümlede gelecekle ilgili bir karar hakkında bilgi alınmak istendiği için Gelecek Zaman soru hali kullanılmıştır.
♦ “Do you work on important projects?” = present simple interrogative, to work (work).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises