Unit 2.1

Gelecek Zaman Soru Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek Zaman [future simple] gelecek olaylardan bahsetmemizi sağlar. Gelecekten birçok şekilde bahsedilebilir. Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma veya olmama durumundan neredeyse  kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Soru halinde [interrogative] ise gelecek zamanda soru sormak için kullanılır.

Form

Gelecek Zaman Soru halinde cümle kurmak için gereken formül aşağıdaki gibidir:
Will + özne + fiil + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

 1. Evet/Hayır kalıbındaki sorular için
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh- soru kelimeleriyle yapılan sorular için
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Use

Gelecek Zaman Soru halinde aşağıdaki yapıda kullanılır:

 1. İnsanların amaçlarını öğrenmek için Evet/Hayır kalıbında sorular  kurmak;
 2. İnsanların amaçlarını öğrenmek için Wh- soru kelimeleriyle soru cümleleri oluşturmak için.

Summary

Tahmin yürütmek, inanç belirtmek, gelecekte yapılmak istenen eylemlerden ve olma durumundan kesin olarak emin olunan olaylardan bahsetmek için Gelecek Zaman [future simple] kullanılır. Soru hali [interrogative] gelecek zamanda soru sormak için kullanılır.

Formülü aşağıdaki gibidir:
Will + özne + fiil + …?

Örnek:
— “Will you work on important projects next month?” = Bu cümlede gelecekle ilgili bir karar hakkında bilgi alınmak istendiği için Gelecek Zaman soru hali kullanılmıştır.
♦ “Do you work on important projects?” = present simple interrogative, to work (work).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans