Unit 11.1

Wh- Soruları ile Geçmiş Zaman


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Wh-Questions [wh- questions] wh ile başlayan soru kelimeleri (interrogative pronouns) ile oluşturulur ve bu sorular cümle hakkında bilgi almamıza yarar. (Wh- Questions, A1 Level konusuna bakınız.)

Bu soru cümleleri aynı zamanda geçmişle ilgili soru sormak için de kullanılır.

Form

Wh-Questions wh ile başlayan soru kelimeleri: when, where, why, which, what, whose, who, whom ve how.

Geçmiş zamanda soru sormak için fiili de geçmiş zamana göre çekimlemeliyiz.

 • Yardımcı fiil ile birlikte:
  Wh- soru kelimesi + yardımcı fiil (geçmiş zaman) + özne + fiil +…?
 • Yardımcı fiil olmadan:
  What/Who + fiil (geçmiş zaman) + …?
  Which/Whose + isim + fiil (geçmiş zaman) + …?
 • Modal fiil ile:
  Wh- soru kelimesi + modal fiil (geçmiş zaman) + özne + fiil + …?
  Wh- soru kelimesi + yardımcı fiil (geçmiş zaman) + özne + modal fiil + fiil + …?

Example

 • Yardımcı fiil ile birlikte
  • Where did you travel last year?
  • Why did you buy a new car?
  • What did you do yesterday?
 • Yardımcı fiil olmadan
  • What broke the PC?
  • Who called the police?
  • Whose phone rang?
 • Modal fiil ile
  • How should he tell her he is a prince?
  • What could I do at that moment?
  • Why did you need to judge everyone?

Use

Wh- ile başlayan soruları geçmiş zaman hakkında soru sormak için de kullabiliriz.

Summary

Daha önce de belirtildiği gibi Wh Sorularını [wh- question] soru sormak için sıklıkla kullanılır.
Bunlar: When, Where, Why, Which, What, Whose, Who, Whom ve How

Örnek:
— Yardımcı fiiller ile:Where did you sleep last night?”= Eylemin gerçekleştiği yer soruluyor.
— Yardımcı fiiller olmadan:“Who programmed this software?” = Eylemi kimin yaptığı soruluyor.
Modal fiilleri ile: “When will you arrive?”= Eylemin gerçekleştiği zaman soruluyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans