Unit 3.1

Dönüşlülük Zamirleri

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Zamirler [pronouns] ismin tekrarından kaçınmak için kullanılır (Subject Pronouns, A1 konusuna bakınız).

Dönüşlülük Zamirleri [reflexive pronouns] cümlenin öznesine vurgu yapmak için kullanılır.

Form

Dönüşlülük Zamirleri, sahiplik sıfatları ve self (selves çoğul hali) kelimesinin bir araya gelmesiyle oluşur.

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*It(nesne/hayvan için kullanılır.)

Example

  • I baked this cake myself (kimse yardım etmedi).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Dönüşlülük Zamirleri genelde özne ve nesnenin aynı kişi ya da nesneden bahsettiği durumlarda kullanılır.  Başka bir deyişle eylemi yapan kişi aynı zamanda eylemden etkilenen ve eylemi yaşayan kişi ile aynıdır.

Summary

Dönüşlülük Zamirleri [reflexive pronouns] cümlenin öznesine vurgu yapmak için kullanılır ve sayılarına veya cinslerine göre değişir.  (-self tekil, -selves çoğul)

Bunlar: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves ve themselves.

Örnek:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself burada  özne (I) yerine kullanılmış.
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My derken burada nesne olan kıyafetlerden bahsedilmiş.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book