Unit 1.1

Present Perfect Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumsuz [negative] halinde kullanıldığında eylemin gerçekleşmediğini gösterir.

Form

Present Perfect olumsuz yapısı:
Özne + have/has + not + geçmiş zaman + …

 • Have/has: 3.tekil için have yerine has kullanılır
  Olumsuz yapının kısa hali: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Düzenli fiillerin geçmiş zaman hali: Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiillerin geçmiş zaman hali ezberlenmelidir.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Düzensiz fiilleri öğrenmek için Geçmiş Zaman konusuna bakınız.

Example

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Use

Present Perfect’i olumsuz öznenin eylemi gerçekleştirmediği ifade edilmek istendiğinde kullanıyoruz.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Summary

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirmediği ifade edilmek istendiğinde Olumsuz [negative] cümle oluşturulur.

Present Perfect‘in Olumsuz hali aşağıdaki gibidir:
Özne + have/has + not + geçmiş zaman + …  (3.tekil kişi için has kullanılır).

Örnek:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Etkisi süren bir eylem gerçekleştiği için Present Perfect kullanılmıştır. Bu örnek bağlamında bakılacak olunursa.
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş zaman‘ı günümüzü etkilemeyen olup bitmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, Present Perfect formunda farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.
Düzenli Past participle genellikle present perfect zaman formunda cümle kurmak için kullanılır ve eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans