Unit 1.1

Present Perfect Olumsuz Hali

Tenses

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Olumsuz halinde kullanıldığında eylemin gerçekleşmediğini gösterir.

Present Perfect olumsuz yapısı:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: 3.tekil için have yerine has kullanılır
  Olumsuz yapının kısa hali: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Düzenli fiillerin geçmiş zaman hali: Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiillerin geçmiş zaman hali ezberlenmelidir.
Subjecthave/has + notPast Participle
I/Youhave notworked
He/She/Ithas notworked
We/You/Theyhave notworked

Düzensiz fiilleri öğrenmek için Geçmiş Zaman konusuna bakınız.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Present Perfect’i olumsuz öznenin eylemi gerçekleştirmediği ifade edilmek istendiğinde kullanıyoruz.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirmediği ifade edilmek istendiğinde Olumsuz cümle oluşturulur.

Present Perfect‘in Olumsuz hali aşağıdaki gibidir:
Subject + have/has + not + past participle + …  (3.tekil kişi için has kullanılır).

Örnek:
“It hasn’t rained the whole month.” = Etkisi süren bir eylem gerçekleştiği için Present Perfect kullanılmıştır. Bu örnek bağlamında bakılacak olunursa; yağmurun yağmayışı kuraklığa neden olmuş olabilir.
> “It didn’t rain last  month.” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş zaman‘ı günümüzü etkilemeyen olup bitmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, Present Perfect formunda farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.
Düzenli Past participle genellikle present perfect zaman formunda cümle kurmak için kullanılır ve eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book