Unit 1.1

Present Perfect Ezezkoa

Contributors

Introduction

Present perfect iraganean gertatu eta amaitu diren baina orainaldiarekin lotura eta ondorioa daukaten gertareak adierazteko erabiltzen diren aditz forma da.

Ezezko forman, aditzak subjektuari buruz zerbait ezeztatzen du.

Form

Present perfect aditzakezezko forman, hurrengo egitura dauka:
Subject + have/has + not + past participle + …

Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Ezezko formaren forma laburrak hurrengoak dira: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…

{Past Participle gaiean sakatu egin aditz irregulak ikasteko}.

Example

Iraganeko egoerak orainaldian lotura dutenak

  • I haven’t been lucky!
  • He hasn’t been born.
  • We haven’t had the same experience!

Amaituriko ekintzak, orain arte gertaturiko bizi esperientziez hitz egiteko

  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Present perfectezezko forman, erabiltzen dugu, hurrengoa ezezteko:

  1. Iraganeko egoerak orainaldian lotura dutenak;
  2. Amaituriko ekintzak, orain arte gertaturiko bizi esperientziez hitz egiteko.

Summary

Present perfect ezezko forman erabiltzen dugu, iraganean gertatu eta amaitu diren baina orainaldiarekin lotura daukaten gertareak ezeztatzeko.

Present perfect ezezko forman erabiltzen dugunean, subjektuarekin hasten gara eta have not eta past participle ondoren. Hirugarren pertsona singularrean has not erabiltzen dugu.

OHARRA: Past participle perfect formak eratzeko erabiltzen da normalean, eta iraganean ekitza amaituak adierazten dituzte. -d edo -ed aditzaren oinarrizko forman gehituz eratzen dira, aditz irregularrak, aldiz, forma finko ezberdinak dituzte eta hauek buruz ikasi behar dira.

Adibidez:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Present perfect erabiltzen dugu iraganeko ekintza orinaldian oraindik lotura duelako (adibidez, she hasn’t gained fame in her field).
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Past simple erabiltzen dugu iragan ekintza amaituta dagoenean eta ez denean bere efektuan orainaldian enfasi egin behar.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License