Unit 3.1

Pertsona eta gauza izenordain erlatiboak

Introduction

Izenordainak substantiboen errepikapenak sahiesteko erabiltzen diren hitzak dira {ikusi Subject Pronouns, A1 Level}.

Izenordain erlatiboak klausula erlatioak sarrarazteko erabiltzen dira. Pertsona edo gauzei erreferentzia egiten die klausula nagusiaren subjektua ordezkatuz haren errepikapena klausula erlatiboetan sahiesteko {ikusi  Relative Pronouns, A1 level}.

Form

[Ikusi Relative Pronouns, level A1]

Beste pertsona eta gauza izenordain erlatiboak whom, whose, whomever, whoever eta whichever dira.

Example

Whom

 • I called the salesman from whom I bought this watch.
 • This is the hairdresser to whom I wanted to speak.
 • The people, for whom they were waiting, have arrived.

Whose

 • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
 • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
 • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whoever

 • Whoever was there I don’t care.
 • She’s a kind woman, whoever her friends might be.
 • Hana, whoever comes to the party we have enough cake.

Whomever

 • We will accept in our team whomever you recommend.
 • Give the gifts to whomever you have missed.
 • He will invite whomever we decide in our last week here.

Whichever

 • May I go to whichever theater I want?
 • Pick whichever picture you woud like to edit.
 • I will drink whichever wine you buy.

Use

[Ikusi Relative Pronouns, level A1]

Izenordain erlatiboak pertsonak eta gauzak identifikatzeko eta haiei buruzko informazio sekundario/osagarria gehitzeko erabiltzen ditugu. Hurrengoak erabiltzen ditugu:

 • Whom ze pertsonak jasotzen duen ekintza;
 • Whose zerbait ze pertsonarena den aurkitzeko;
 • Whoever subjektua nor den berdin dela adierazteko;
 • Whomever objektua nor den berdin dela adierazteko;
 • Whichever zerbait zer den berdin dela adierazteko.

Summary

Izenordain erlatiboak klausula erlatiboetan substantiboaren errepikapenak sahiesteko erabiltzen dira. Izenen atzetik erabiltzen dira.

Gehien erabiltzen diren izenordain erlatioak hurrengoak dira: whom (objektua) pertsonantzako erabiltzen da, whose jabetza erakusteko, whoever (subjektua) nor den berdin denean, whomever (objektua) nor den berdin denean, whichever ze gauza den berdin denean.

Adibidez:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom neskari [girl] erreferentzia egiten dio.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose neskari [girl] erreferentzia egiten dio.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License