Unit 3.1

Izenordain erreflexiboak

Advertising

Introduction

Izenordainak substantiboen errepikapenak sahiesteko erabiltzen diren hitzak dira {ikusi Subject Pronouns, A1 Level}.

Izenordain erreflexiboak esaldiaren subjektuan enfasi egiteko erabiltzen dira.

Form

Izenordain erreflexiboak adjektibo posesiboen eta self hitzen, singularrerako, eta selves hitzen, pluralerako, konbinazio moduan kontsideratu dezakegu.

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(objektu/animalia)

Example

  • I managed to find my way around the old city myself (nobody helped me).
  • The shop assistant replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Izenordain erreflexiboak to express actions where the subject and the object refer to the same person or thing.

Beste hitzetan, ekintza egiten duen pertsonak ekintzan subjektua den pertsona eta hau bizitzen duen pertsona bera da.

Summary

Izenordain erreflexiboak esaldiaren subjektuari erreferentzia egiteko erabiltzen dira. Zenbiakiarekin ezberdintzen ditugu (-self singularrean, -selves pluralean) eta generoa.

Hurrengoak dira: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves eta themselves.

Adibidez:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself subjektu bati erreferentzia egiten dio (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My objektu bati erreferentzia egiten dio (clothes).

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License