Unit 7.1

Izenordain mugagabeak: Something eta Nothing

Advertising

Introduction

Izenordainak errepikapenak sahiesteko erabiltzen diren hitzak dira.

Izenordain mugagabeak ez dio pertsona, gauza edo kopuru zehatz bati erreferentzia egiten.

Something kantitate zehaztugabea duten objektuei erreferentzia egiten die, nothing-ek aldiz objektu abstraktuei erreferentzia egiten die.

Form

Something esaldi edo galdera baten subjektu edo objektu moduan erabili daiteke. Baiezko esaldietan singularrean erabiltzen dugu.

Egiturak hurrengoak dira:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing esaldi edo galdera baten subjektu edo objektu moduan erabili daiteke. Ezin dugu ezezko ezaldietan erabili, jada esanahi negatiboa duelako.

Egiturak hurrengoak dira:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the kitchen.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in a good state.

Use

Izenordain mugagabeek ez dute pertsona, gauza edo kopuru bati erreferentzia egiten:

  • Something gauza zehaztugabeak adierazten ditu;
  • Nothing ez dagoela objekturik adierazten du.

Summary

Izenordain mugagabea ez dio pertsona, gauza edo kopuru espezifiko bati erreferentzia egiten.

Something izenordain mugagabea gauza zehaztugabea edo gauza kopuru mugagabea deskribatzeko erabiltzen da. Something izenordain mugagabea aditz baten aurretik edo atzetik jartzen da edo aditz laguntzaile baten atzetik.

Nothing izenordain mugagabea ez dagoela objekturik adierazten du. Nothing izenordain mugagabea aditz baten aurretik edo atzetik jartzen da edo aditz laguntzaile baten atzetik.

Adibidez:
— “There is something in the fridge.” = Something objektu baten edo objektuen existentzia adierazteko erabiltzen da.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing objektu baten falta adierazteko erabiltzen da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License