Pronumele nehotărâte: Something și Nothing

Introduction

Pronumele [Pronouns] sunt cuvintele care se utilizează pentru a evita repetiția unui substantiv..

Pronumele nehotărâte [Indefinite pronouns] nu se referă la o persoană anume, lucru sau cantitate.

Something (ceva) se referă la obiecte cu cantitatea nespecificată, în timp ce nothing (nimic) se referă la obiecte absente.

Form

Something poate fi utilizat ca subiect sau complement într-o propoziție sau întrebare. Îl folosim în propoziții singulare sau pozitive. Structurile sunt:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing poate fi utilizat ca subiect sau complement într-o propoziție sau întrebare. Nu-l putem folosi cu propoziții negative, deoarece el deja are o conotație negativă. Structurile sunt:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the kitchen.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in a good state.

Use

Pronumele nehotărâte nu se referă la o persoană specifică, obiect sau cantitate. Something se utilizează pentru a exprima un obiect nespecificat. Nothing se referă la un obiect care nu este singur.

Summary

Pronumele nehotărâte [Indefinite pronouns] nu se referă la o persoană anumită, obiect sau cantitate.

Something se utilizează pentru a descrie o cantitate nedefinită de obiecte. Structurile sunt:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing se utilizează pentru a descrie un obiect care nu este singur. Structurile sunt:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

De exemplu:
— „There is something in the fridge.” = Something (ceva) se utilizează pentru a indica existența unui obiect sau obiecte.
— „There is nothing in the fridge.” = Nothing se utilizează pentru a indica absența unui obiect.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License