A few vs A little și Few vs Little

Adjective frecvente și Combinații prepoziționale

Adjectivele active și pasive

Adverbele de frecvență

Adverbele de grad

Adverbele de Loc

Adverbele de Mod

Adverbele de timp

Adverbele temporale cu Present Perfect

Be going to (expresie)

Can și Could: Modalele de abilitate

Clauzele comparative: As … as

Clauzele temporale subordonate

Comparațiile cu Like

Condiționalul I (unu)

Condiționalul Zero

Cuvintele întrebări-Wh: Who…?

Determinanți cantitativi

Formarea adverbelor

Future Simple Affirmative (Viitorul Simplu Afirmativ)

Future Simple Interrogative (Viitorul Simplu Interogativ)

Future Simple Negative (Viitorul Simplu Negativ)

Have to: Modalele de Obligație

Infinitivul de scop

Intensificatori și Diminuanți

Întrebările cu Like

Întrebările cu Shall…?

Întrebările Wh- la Trecut

Locuțiuni verbale

May: Modalele de Posibilitate

Must: Verbul modal de obligație

One și Ones

Ought to: Verb modal auxiliar

Participiul trecut

Past Continuous (Trecutul Continuu) Afirmativ

Past Continuous Interrogative (Trecutul Continuu Interogativ)

Past Continuous Negative

Prepozițiile de loc

Prepozițiile de Loc – extensiune

Prepozițiile de Metodă și Mod

Prepozițiile de mișcare

Prepozițiile de posesie

Prepozițiile de timp

Prepozițiile For (pentru) și Since (din,de) cu Present Perfect

Present Continuous for Future (Prezentul Continuu pentru Viitor)

Present Perfect Affirmative

Present Perfect Interrogative

Present Perfect Negative

Present Perfect vs Past Simple (Perfectul simplu)

Pronumele nehotărâte: Something și Nothing

Pronumele reflexive

Pronumele relative de loc și timp

Pronumele relative pentru persoane și obiecte

Question Tags formation

Revision

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

Should vs Ought to

Should: Verbul Modal Auxiliar

So that vs So … that

Substantivele nenumărabile

Substantivele plurale constante

To be used to Afirmativ

To be used to Interogativ

To be used to Negativ

Verbele precedate de Gerunziu și Infinitiv

Viitorul cu Will sau Be going to