Future Simple Interrogative (Viitorul Simplu Interogativ)

Tenses

Viitorul [future] este un timp folosit pentru a vorbi despre evenimente viitoare. Folosim structura Viitorul Simplu [future simple] pentru a introduce predicții, credințe sau intenții despre viitor.

Forma Interogativă [interrogative] este folosită pentru a adresa întrebări.

Viitorul simplu, în forma interogativă, are această structură:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?
 1. Întrebări cu yes/no
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Întrebări cu wh-
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Viitorul simplu, în forma interogativă, se utilizează cu scopul de a adresa întrebări despre viitor:

 1. Formularea întrebărilor cu da/nu despre intențiile oamenilor;
 2. Adresarea întrebărilor cu wh- despre intențiile oamenilor.

Folosim Viitorul Simplu [Future simple], în forma interogativă [interrogative], pentru a întreba despre predicții, credințe sau intenții despre viitor și de obicei suntem siguri că aceste evenimente vor avea loc.

Viitorul Simplu, în forma sa interogativă, are această strucură:
Will + subject + verb + …?

De exemplu:
— „Will you go to the supermarket today?” = În acest caz folosim în acest caz folosim Viitorul Simplu deoarece adresăm întrebări despre intențiile viitoare ale cuiva.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book