To be used to Negativ

Verb Phrase

Expresia to be used to (a obișnui să/cu) este folosită pentru a exprima obiceiuri și tradiții care ne sunt familiare.

Când este exprimată în forma negativă [negative], verbul neagă că subiectul are anumite obiceiuri.

To be used to, în forma negativă, are această structură:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Prescurtările formei negative sunt la fel ca cele ale lui to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notused toVerb + ing
Iam notused toworking
Youare notused toworking
He/She/Itis notused toworking
We/You/Theyare notused toworking
  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used to the noise of the shower.

Structura to be used to neagă, în forma negativă, ceva sau anumite activități familiare cuiva.

To be used to, în forma negativă [negative], neagă obiceiuri și tradiții care ne sunt familiare. Structura este:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

For example:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” is not the habit of the subject.

NOTE: Don’t confuse it with to use to, that could appear only in sentences that are already in the past tense.

De exemplu:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Folosim to be used to pentru a exprima o acțiune care nu-i este familiară subiectului.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= Folosim to use to pentru a exprima o acțiune care nu s-a întâmplat în trecut, dar se întâmplă acum.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book