Unit 5.1

To be used to Neigiama Forma

Verb Phrase


Introduction

To be used to yra struktūra, vartojama išreikšti įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis paneigia, kad subjektas turi įpročių.

Form

To be used to, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Neigiamos formos trumpiniai yra tokie patys kaip ir to be trumpiniai: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notused toVerb + ing
Iam notused toworking
Youare notused toworking
He/She/Itis notused toworking
We/You/Theyare notused toworking

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Neigiamoje formoje struktūra to be used to paneigia veiksmus, kurie kažkam yra įprasti.

Summary

To be used to, neigiamoje formoje, paneigia įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Struktūra:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Pavyzdžiui:
— „You are not used to having breakfast early in the morning.“ = Pusryčiauti anksti ryte nėra subjekto įprotis.

NOTE: Nesumaišykite šios formos su to use to, kurį galima vartoti tik sakiniuose, kuriuose kalbama apie praeitį.

Pavyzdžiui:
— „You aren’t used to having breakfast early in the morning.“ = Vartojame to be used to išreikšti veiksmą, kuris subjektui dabar nėra įprastas.
♦ „You didn’t use to have breakfast early in the morning.“= Vartojame to use to išreikšti veiksmą, kuris nevyko praeityje, bet vyksta dabar.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book