- English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lt -

To be used to Neigiama Forma

Introduction

To be used to yra struktūra, išreiškianti įpročius, kurie mums yra žinomi bei pažįstami.

Neigiamoje formoje [negative form] veiksmažodis paneigia, jog veiksnys (subjektas) turi tam tikrų įpročių.

Form

To be used to neigiamoje formoje išlaiko šią struktūrą:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Subject To Be + not used to Verb + ing
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Šių veiksmažodžių trumpiniai yra tokies patys kaip ir to be neigiamos formos: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used to the noise of the shower.

Use

Neigiama to be used to forma paneigia tam tikrus dalykus arba veiklas, kurios yra kažkam įprastos bei žinomos.

Summary

To be used to neigiama forma [negative] paneigia įpročius, kurie mums yra žinomi bei pažįstami.

Kai naudojame to be used to neigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį seka to be not used to ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiaisi -ing galūne arba įvardis ar daiktavardis.

Pavyzdžiui:
—“You are not used to having breakfast early in the morning.” = Pusryčiauti anksti ryte nėra veiksnio (subjekto) įprotis.

PASTABA: Nepainiokite šios formos su to use to, kuri naudojama sakiniuose, nurodinčiuose praeities įvykius ar veiksmus.

Pavyzdžiui:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Naudojame to be used to formą išreikšti veiksmui, kuris vyksta dabar, t.y. esamuoju metu.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= Naudojame to be use to formą paneigti veiksmui, kuris neįvyko praeityje, tačiau gali būti, jog vyksta dabar, t.y. esamuoju laiku.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.