Unit 1.2

Būtojo Laiko Dalyviai

Verbs

Būtojo laiko dalyvis [past participle] yra veiksmažodžio forma, naudojamas sudarant kitus laikus (tokius kaip present perfect).

Daugybė būtojo laiko dalyvių veiksmažodžių formos yra netaisyklingos [irregular].

Būtojo laiko dalyvis yra veiksmažodžio forma, naudojama sudarant past perfect, past perfect continuous, present perfect, present perfect continuous, future perfect, future perfect continuous and passive laikus. {žvilgtelėkite temą Present Perfect}.

Taisyklingi

Taisyklingi būtojo laiko dalyviai laikosi būtojo laiko formavimo taisyklių, pridedant -ed veiksmažodžių pabaigoje.

Netaisyklingi

Netaisyklingi būtojo laiko dalyviai nesilaiko šios taisyklės. Dažniausiai vartojami netaisyklingi veiksmažodžiai:

Verb Past Participle
become become
break broken
bring brought
buy bought
do done
draw drawn
drink drunk
eat eaten
feel felt
find found
go gone
have had
hear heard
keep kept
read read
run run
say said
see seen
teach taught
write written

Taisyklingi

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Netaisyklingi

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Vartojame būtojo laiko dalyvį sudarant kitus veiksmažodžio laikus.

Būtojo laiko dalyvis [past participle] yra veiksmažodžio forma, naudojama sudarant kitus laikus. Ji sudaroma pridedant -ed veiksmažodžių pabaigoje, tačiau yra daug veiksmažodžių, kurie yra netaisyklingi [irregular].

Pavyzdžiui:
— Taisyklingi: “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Pridedame -ed veiksmažodžio pabaigoje.
— Netaisyklingi: “Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times. = Vartojame kitą formą (veiksmažodis be pasikeičia į been).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book