Unit 1.2

Būtojo Laiko Dalyviai

Verbs

Būtojo laiko dalyvis [past participle] yra veiksmažodžio forma, naudojamas sudarant kitus laikus (tokius kaip present perfect).

Daugybė būtojo laiko dalyvių veiksmažodžių formos yra netaisyklingos [irregular].

Būtojo laiko dalyvis yra veiksmažodžio forma, naudojama sudarant past perfect, past perfect continuous, present perfect, present perfect continuous, future perfect, future perfect continuous and passive laikus. {žvilgtelėkite temą Present Perfect}.

Taisyklingi

Taisyklingi būtojo laiko dalyviai laikosi būtojo laiko formavimo taisyklių, pridedant -ed veiksmažodžių pabaigoje.

Netaisyklingi

Netaisyklingi būtojo laiko dalyviai nesilaiko šios taisyklės. Dažniausiai vartojami netaisyklingi veiksmažodžiai:

VerbPast Participle
becomebecome
breakbroken
bringbrought
buybought
dodone
drawdrawn
drinkdrunk
eateaten
feelfelt
findfound
gogone
havehad
hearheard
keepkept
readread
runrun
saysaid
seeseen
teachtaught
writewritten

Taisyklingi

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Netaisyklingi

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Vartojame būtojo laiko dalyvį sudarant kitus veiksmažodžio laikus.

Būtojo laiko dalyvis [past participle] yra veiksmažodžio forma, naudojama sudarant kitus laikus. Ji sudaroma pridedant -ed veiksmažodžių pabaigoje, tačiau yra daug veiksmažodžių, kurie yra netaisyklingi [irregular].

Pavyzdžiui:
— Taisyklingi: “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Pridedame -ed veiksmažodžio pabaigoje.
— Netaisyklingi: “Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times. = Vartojame kitą formą (veiksmažodis be pasikeičia į been).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

Licencija

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Pasidalink šia knyga