Unit 9.2

Metodo ir Būdo Prielinksniai

Prepositions


Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia papildomos informacijos apie sakinį.

Metodo ir būdo prielinksniai [prepositions of method and manner] vartojami paaiškinti, kaip kažkas yra daroma.

Form

Pagrindiniai būdo prielinksniai yra: by ir with.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

 • By
  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.
 • With
  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Metodo ir būdo prielinksniai parodo, kaip mes kažką darome:

By vartojamas išreikšti veiksmą, kurį mes darome, kad gautumėme rezultatą;

With vartojamas parodyti manierą veiksmo metu ar objektus, kuriuos mes naudojame, kad gautumėme rezultatą.

Summary

Metodo ir būdo prielinksniai [prepositions of method and manner] vartojami paaiškinti, kaip kažkas yra daroma.

Pagrindiniai metodo ir būdo prielinksniai:

 • By: išreikšti veiksmus ir eina kartu su gerundijumi (veiksmažodis + -ing) ar daiktavardžiu.
 • With: su objektais ar įrankiais, naudojamais kažkam pasiekti, ir paprastai eina kartu su daiktavardžiu.

Pavyzdžiui:
— “We can handle the situation by talking.” = Vartojame by nurodyti veiksmus, kuriuos mes darome.
— “We can handle the situation with patience.” = Vartojame with nurodyti manierą veiksmo metu.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book