Unit 9.2

Būdo Prieveiksmiai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Būdo prieveiksmiai [adverbs of manner] naudojami paaiškinti, kaip, t.y. kokiu būdu, atliekamas tam tikras veiksmas.

Form

Pagrindiniai būdo prieveiksmiai yra šie:

  • by: by + [verb + -ing]/noun
  • withwith + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Naudojame būdo prieveiksmius parodyti, kaip yra atliekamas tam tikras veiksmas:

  • by nurodo veiksmą, kurį atliekame, siekdami pasiekti tam tikrą rezultatą;
  • with nurodo tam tikrą būdą ar daiktus, kuriais mes naudojamės pasiekti tą rezultatą.

Summary

Būdo prieveiksmiai [adverbs of manner] naudojami paaiškinti, kaip, t.y. kokiu būdu, atliekamas tam tikras veiksmas.

Pagrindiniai būdo prieveiksmiai yra:

  • By: išreiškia veiksmą ir eina kartu su gerundijumi (veiksmažodis + -ing) arba daiktavardžiu.
  • With: naudojamas kartu su daiktais, objektais ar įrankiais pasiekti tam tikram veiksmui. Dažniausiai eina kartu su daiktavardžiu.

Pavyzdžiui:
— “We can handle the situation by talking.” = Naudojame prieveiksmį by nurodyti veiksmui, kurį atliekame.
— “We can handle the situation with patience.” = Naudojame prieveiksmį with nurodyti, kokiu būdu atliekame veiksmą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License