Unit 9.1

Prieveiksmių Formavimas

Adverbs


Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Form

Prieveiksmiai gali būti formuojami iš būdvardžių, priklausomai nuo jų priesagos. Įvairūs prieveiksmių formavimo atvejai:

Reguliarūs

 • Prieveiksmiai yra formuojami pridedant -ly prie būdvardžių.
AdjectiveAdverb
badbadly
beautifulbeautifully
completecompletely
extremeextremely
slowslowly
 • Būdvardis su priesaga -y : pasikeičia į -i prieš pridedant -ly.
AdjectiveAdverb
easyeasily
happyhappily
nastynastily
 • Jei būdvardis baigiasi priebalsiu + -le, -e tampa -y.
AdjectiveAdverb
gentlegently
idleidly
noblenobly
 • Būdvadis su priesaga -ic: prisideda -ally.
AdjectiveAdverb
drasticdrastically
enthusiasticenthusiastically
tragictragically

Irregular

AdjectiveAdverb
fullfully
publicpublicly
shyshyly
truetruly

Friendly ir timely yra būdvardžiai ir jei norime juos vartoti kaip prieveiksmius, laikomės šių struktūrų:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

Reguliarūs

Dauguma prieveiksmių

 • He was answering slowly.

Būdvardis su priesaga -y

 • She easily moved to another flat.

Būdvardis, kuris baigiasi priebalsiu + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Būdvardis su priesaga -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Nereguliarūs

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Prieveiksmis yra žodis, kuris apibūdina ar suteikia daugiau informacijos apie veiksmažodį, būdvardį, frazę ar kitą prieveiksmį.

Summary

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Norėdami sudaryti prieveiksmius iš būdvardžių [adjectives], mes laikomės pagrindinės taisyklės.

Pavyzdžiui:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Pridedame -ly;

Yra keletas išimčių, priklausomai nuo būdvardžių pabaigos.

Pavyzdžiui:
— Su priesaga -y: “Easy ⇒ “I can easily drink alcoholic drinks.” = Pakeičiame -y į -i ir pridedame -ly;
Priebalsis + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = Pakeičiame -e į -y;
— Su priesaga -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = Pridedame -ally.

Kai kurie prieveiksmiai yra nereguliarūs ir nėra jokios taisyklės jų formavimui (fully, publicly, in a timely manner…).

Pavyzdžiui:
“Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book