Unit 9.1

Prieveiksmių sudarymas


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Form

Prieveiksmiai  yra sudaromi iš būdvardžių. Prieveiksmių sudarymo būdai priklauso nuo būdvardžių galūnės:

Taisyklingi

Šio tipo prieveiksmiai yra sudaromi prie būdvardžių pridedant galūnę -ly.

Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly

Išimtys

Išimtys taikomos taisyklingiems prieveiksmiams:

 • Būdvardžiai, kurie baigiasi -y: ši galūnė pakeičiama į -i, prieš pridedant -ly.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Būdvardžiai, kurie baigiasi -e: ši galūnė pakeičiama į -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Būdvadžiai, kurie baigiasi -ic: pridedama galūnė -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Netaisyklingi

Taip pat yra ir netaisyklingų prieveiksmių:

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Žodžiai friendly (draugiškai) ir timely (laiku) yra būdvardžiai, tačiau jei norime juos naudoti kaip prieveiksmius, naudojame tokias jų formas:

 • Friendly (būdv.) ⇒ in a friendly manner (priev.);
 • Timely (būdv.) ⇒ in a timely manner (priev.).

Example

Taisyklingi

Daugelis prieveiksmių

 • He was answering slowly.

Išimtys

Būdvardžiai, kurie baigiasi -y

 • She easily moved to another flat.

Būdvardžiai, kurie baigiasi -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Būdvardžiai, kurie baigiasi -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Netaisyklingi

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Naudojame prieveiksmį apibūdinti ar suteikti daugiau informacijos apie veiksmažodį, būdvardį, tam tikrą žodžių junginį ar tiesiog kitą prieveiksmį sakinyje.

Summary

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos. Daugeliu atveju prieveiksmius sudarome tiesiog prie būdvardžio pridėdami galūnę -ly.

Pavyzdžiui:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Prie būdvardžio pridedame galūnę -ly ir taip gauname prieveiksmį beautifully (gražiai).

Yra keletas išimčių, kuomet taisyklingų prieveiksmių sudarymas priklauso nuo būdvardžių galūnės.

Pavyzdžiui:
— Būdvardžiai, kurie baigiasi -y: pakeičiame -y į -i bei pridedame galūnę -ly “Easy ⇒ “Easily ”.
— Būdvardžiai, kurie baigiasi -e: pakeičiame -e į -y: “Noble ⇒ “Nobly ”.
— Būdvardžiai, kurie baigiasi -ic: pridedame galūnę -ally: “Drastic ⇒ “Drastically”.

Kai kurie prieveiksmiai yra netaisyklingi, todėl jiems nėra taikomos pagrindinės sudarymo taisyklės (fully, publicly, in a timely manner…). 

Pavyzdžiui:

“Publicly” ⇒ “Publicly”.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License