Unit 9.1

Prieveiksmių Formavimas

Adverbs

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Prieveiksmiai gali būti formuojami iš būdvardžių, priklausomai nuo jų priesagos. Įvairūs prieveiksmių formavimo atvejai:

Reguliarūs

 • Prieveiksmiai yra formuojami pridedant -ly prie būdvardžių.
Adjective Adverb
bad badly
beautiful beautifully
complete completely
extreme extremely
slow slowly
 • Būdvardis su priesaga -y : pasikeičia į -i prieš pridedant -ly.
Adjective Adverb
easy easily
happy happily
nasty nastily
 • Jei būdvardis baigiasi priebalsiu + -le, -e tampa -y.
Adjective Adverb
gentle gently
idle idly
noble nobly
 • Būdvadis su priesaga -ic: prisideda -ally.
Adjective Adverb
drastic drastically
enthusiastic enthusiastically
tragic tragically

Irregular

Adjective Adverb
full fully
public publicly
shy shyly
true truly

Friendly ir timely yra būdvardžiai ir jei norime juos vartoti kaip prieveiksmius, laikomės šių struktūrų:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Reguliarūs

Dauguma prieveiksmių

 • He was answering slowly.

Būdvardis su priesaga -y

 • She easily moved to another flat.

Būdvardis, kuris baigiasi priebalsiu + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Būdvardis su priesaga -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Nereguliarūs

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Prieveiksmis yra žodis, kuris apibūdina ar suteikia daugiau informacijos apie veiksmažodį, būdvardį, frazę ar kitą prieveiksmį.

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Norėdami sudaryti prieveiksmius iš būdvardžių [adjectives], mes laikomės pagrindinės taisyklės.

Pavyzdžiui:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Pridedame -ly;

Yra keletas išimčių, priklausomai nuo būdvardžių pabaigos.

Pavyzdžiui:
— Su priesaga -y: “Easy ⇒ “I can easily drink alcoholic drinks.” = Pakeičiame -y į -i ir pridedame -ly;
Priebalsis + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = Pakeičiame -e į -y;
— Su priesaga -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = Pridedame -ally.

Kai kurie prieveiksmiai yra nereguliarūs ir nėra jokios taisyklės jų formavimui (fully, publicly, in a timely manner…).

Pavyzdžiui:
“Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book