Unit 11.2

Klausimo Žymų Formavimas

Syntax


Introduction

Klausimo žyma [question tag] tai trumpas klausimas sakinio pabaigoje, kuris naudojamas patikrinti informaciją, paprašyti patvirtinimo (negatyvios žymos) arba sutikimo (teigiamos žymos).

Form

Klausimo žymos sudaromos iš to pačio sakinio veiksmažodžio (pagalbinių veiksmažodžių, veiksmažodžio to be ir modalinių veiksmažodžių).

Jų struktūros:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?

Example

 • Teigiamas sakinys + negatyvi žyma
  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?
 • Neigiamas sakinys + posityvi žyma
  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Use

Klausimo žymos gali būti vartojamos kaip klausimai, kai mes norime sužinoti atsakymą ar prašyti sutarimo, kai mes jau žinome atsakymą.

Teigiamas žymas vartojame su neigiamais sakiniais, norėdami išgirsti sutikimą.

Neigiamas žymas vartojame su teigiamais sakiniais, norėdami ką nors patvirtinti.

Summary

Klausimo žyma [question tag] tai trumpas klausimas sakinio pabaigoje, kuris naudojamas patikrinti informaciją, paprašyti patvirtinimo (negatyvios žymos) arba sutikimo (teigiamos žymos).

Struktūros:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

Pavyzdžiui:
— “You love me, don’t you?” = Kalbėtojas nori išgristi sutikimą.
— “You don’t love me, do you?” = Kalbėtojas klausia patvirtinimo.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book