Unit 3.1

Santykiniai Įvardžiai (žmonės ir daiktai)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)}

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami pristatyti šalutinius sakinius. Jie gali nurodyti žmones ar daiktus, t.y. siekdami išvengti veiksnio pasikartojimo, vietoje jo naudojame santykinį įvardį šalutiniame sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

 

Form

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Kiti santykiniai įvardžiai naudojami tiek žmonėms, tiek daiktams apibūdinti: whomwhosewhomeverwhoever ir whichever.

Example

Whom

 • I called the salesman from whom I bought this watch.
 • This is the hairdresser to whom I wanted to speak.
 • The people, for whom they were waiting, have arrived.

Whose

 • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
 • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
 • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whoever

 • Whoever was there I don’t care.
 • She’s a kind woman, whoever her friends might be.
 • Hana, whoever comes to the party we have enough cake.

Whomever

 • We will accept in our team whomever you recommend.
 • Give the gifts to whomever you have missed.
 • He will invite whomever we decide in our last week here.

Whichever

 • May I go to whichever theater I want?
 • Pick whichever picture you woud like to edit.
 • I will drink whichever wine you buy.

Use

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Naudojame santykinius įvardžius žmonėms ir daiktams pristatyti bei suteikti papildomos informacijos apie juos:

 • Whom sužinoti, kuris žmogus atlieka veiksmą;
 • Whose išsiaiškinti, kuriam žmogui kažkas priklauso;
 • Whoever pristatyti veiksnį (subjektą), nepaisant to, kas jis toks yra (bet kas);
 • Whomever pristatyti papildinį (objektą), nepaisant to, kas jis toks;
 • Whichever pristatyti kažką, nepaisant to, kas tai bebūtų (bet kuris, bet koks).

Summary

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo šalutiniuose sakiniuose. Sakinyje jie eina po daiktavardžių.

Dažniausiai naudojami santykiniai įvardžiai (žmonės ir daiktai): whom (objektas, papildinys) naudojamas su žmonėmis; whose – nuosavybei išreikšti; whoever (subjektas, veiksnys) – kai nesvarbu, kas toks; whomever (objektas, papildinys) – kai nesvarbu, kas toks; whichever – kai nesvarbu, koks dalykas.

Pavyzdžiui:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Santykinis įvardis whom (kurią) nurodo girl (mergina), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (mergina) antrąsyk.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Santykinis įvardis whose (kurios) nurodo girl (mergina), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (mergina) antrąsyk.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License