Unit 3.1

Santykiniai Žmonių ir Daiktų Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai, kurie padeda išvengti daiktavardžio kartojimo sakiniuose {pasižiūrėkite Įvardžius, A1 Lygyje}.

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] vartojami įvesti šalutinius sakinius. Jie nurodo žmones ar daiktus, pakeisdami subjektus, minimus pagrindiniame sakinyje, norint išvengti jų pasikartojimo šalutiniame sakinyje. {pasižiūrėkite Įvardžius, A1 Lygyje}.

Santykiniai įvardžiai whom ir whose eina po daiktavardžio.

 • Whom
  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.
 • Whose
  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whom ir whose vartojami įvesti šalutinius sakinius. Jie nurodo žmones, ir yra naudojami juos identifikuoti bei suteikti papildomos informacijos apie juos. Vartojame:

 • Whom sužinoti, kuris žmogus kažką gauna;
 • Whose išsiaiškinti, kuriam asmeniui kažkas priklauso.

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] whom ir whose vartojami įvesti šalutinius sakinius bei išvengti pagrindinio sakinio subjekto pasikartojimo jose. Abu nurodo žmones ir eina po daiktavardžių.

Pavyzdžiui:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom nurodo girl.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose nurodo girl.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book