Unit 3.1

Santykiniai Įvardžiai (žmonės ir daiktai)


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)}

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami pristatyti šalutinius sakinius. Jie gali nurodyti žmones ar daiktus, t.y. siekdami išvengti veiksnio pasikartojimo, vietoje jo naudojame santykinį įvardį šalutiniame sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

 

Form

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Kiti santykiniai įvardžiai naudojami tiek žmonėms, tiek daiktams apibūdinti: whomwhosewhomeverwhoever ir whichever.

Example

Whom

 • I called the salesman from whom I bought this watch.
 • This is the hairdresser to whom I wanted to speak.
 • The people, for whom they were waiting, have arrived.

Whose

 • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
 • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
 • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whoever

 • Whoever was there I don’t care.
 • She’s a kind woman, whoever her friends might be.
 • Hana, whoever comes to the party we have enough cake.

Whomever

 • We will accept in our team whomever you recommend.
 • Give the gifts to whomever you have missed.
 • He will invite whomever we decide in our last week here.

Whichever

 • May I go to whichever theater I want?
 • Pick whichever picture you woud like to edit.
 • I will drink whichever wine you buy.

Use

{Žiūrėti temą A1 lygyje Santykiniai Įvardžiai}

Naudojame santykinius įvardžius žmonėms ir daiktams pristatyti bei suteikti papildomos informacijos apie juos:

 • Whom sužinoti, kuris žmogus atlieka veiksmą;
 • Whose išsiaiškinti, kuriam žmogui kažkas priklauso;
 • Whoever pristatyti veiksnį (subjektą), nepaisant to, kas jis toks yra (bet kas);
 • Whomever pristatyti papildinį (objektą), nepaisant to, kas jis toks;
 • Whichever pristatyti kažką, nepaisant to, kas tai bebūtų (bet kuris, bet koks).

Summary

Santykiniai įvardžiai [relative pronouns] yra naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo šalutiniuose sakiniuose. Sakinyje jie eina po daiktavardžių.

Dažniausiai naudojami santykiniai įvardžiai (žmonės ir daiktai): whom (objektas, papildinys) naudojamas su žmonėmis; whose – nuosavybei išreikšti; whoever (subjektas, veiksnys) – kai nesvarbu, kas toks; whomever (objektas, papildinys) – kai nesvarbu, kas toks; whichever – kai nesvarbu, koks dalykas.

Pavyzdžiui:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Santykinis įvardis whom (kurią) nurodo girl (mergina), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (mergina) antrąsyk.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Santykinis įvardis whose (kurios) nurodo girl (mergina), t.y. šalutiniame sakinyje nebereikia naudoti šio daiktavardžio (mergina) antrąsyk.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License