Unit 6.1

A few vs A little ir Few vs Little

Determiners


Introduction

Few/A few ir Little/A little tai žodžiai, reiškiantys nepakankamai [not enough] arba šiek tiek [some]/užtektinai [enough].

Form

Šių žodžių vartojimas priklauso nuo daiktavardžio:

Poitive AttitudeNegative Attitude
Plural Countablea fewfew
Singular Uncountablea littlelittle

Example

  • We have a few beautiful beaches for swimming.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

A few ir a little reiškia šiek tiek. Šie žodžiai parodo, kad kažko yra daugiau nei tikėtasi arba kažko vis dar yra.

Few ir little reiškia, kad kažko yra nepakankamai ar mažiau nei tikėtasi. Jie parodo, kad kažko nėra daug ar trūksta.

Summary

A few/few ir a little/little visi reiškia šiek tiek [some].

  • Daugiskaitos suskaičiuojami daiktavardžiai: a few (posityvu) ir few (negatyvu).
  • Vienaskaitos nesuskaičiuojami daiktavardžiai: a little (posityvu) ir little (negatyvu).

Pavyzdžiui:
— “I have a few pencils in my bag, I do not need to buy new ones.” / “I have few pencils in my bag, I have to buy new ones.”
— “There is a little milk in the fridge, we can make a cake.” / “There is little milk in the fridge, we need to go to the supermarket.”

Kai kartu su jais eina artikelis a, reikšmė tampa posityvi ir reiškia, kad kažko vis dar yra; be artikelio, reiškia, kad kažko trūksta.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book