Unit 6.1

A Few VS A Little ir Few VS Little


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

A few/a little ir few/little yra kiekybiniai įvardžiai [quantifiers] , reiškiantys kažkiek ar pakankamai arba nepakankamai.

Form

Šių kiekybinių įvardžių naudojimas priklauso nuo daiktavardžio, kurį naudosime:

Positive Attitude Negative Attitude
Plural Countable a few few
Singular Uncountable a little little

Example

  • We have a few beautiful monuments to see.
    Few beaches are suitable for swimming.
  • We can bake a cake! We have a little flour.
    We can’t bake a cake! We have (very) little flour.

Use

A few ir a little reiškia kažkiek [some] arba užtektinai [enough]. Jie parodo, jog kažko yra daugiau nei buvo tikėtasi ar išlikę tiek pat.

Few ir little reiškia neužtektinai [not enough], keletas [fewer] ar mažiau [less] nei buvo tikėtasi. Jie parodo, jog kažko trūksta arba yra nedaug telikę.

Summary

Kiekybinių įvardžių [quantifiers]  a few, few, a little, little bendra reikšmė yra some (kažkiek).

  • Su daugiskaitos skaičiuotiniais daiktavardžiais naudojami a few (teigiama f.) ir few (neigiama f.).
  • Su vienaskaitos neskaičiuotiniais daiktavardžiais naudojami a little (tegiama f.) ir little (neigiama f.).

Pavyzdžiui:
— “I have a few pencils in my bag, I do not need to buy new ones.” / “I have few pencils in my bag, I have to buy new ones.”
— “There is a little milk in the fridge, we can make a cake.” / “There is little milk in the fridge, we need to go to the supermarket.”

Kai kartu su šiais įvardžiais naudojame artikelį a, tai išreiškiame teigiamą sakinio reikšmę ir nurodome, jog kažko vis dar yra. Tuo metu, kai artikelio nenaudojame, išreiškiame neigiamą sakinio reikšmę ir nurodome, jog kažko trūksta ir nėra pakankamai.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License