Unit 2.2

Esamasis Tęstinis Laikas (Present Continuous) ateities veiksmams išreikšti

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Būsimasis laikas [future tense] yra naudojamas nuspėti ar išreikšti ateities įvykiams.

Kai kalbame apie suplanuotus ateities veiksmus, naudojame esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) struktūrą.

Form

{Žiūrėkite A1 lygio temą Esamasis Tęstinis Laikas (Present Continuous)}.

Example

  • She‘s having a job interview next week.
  • She isn’t having a job interview next week.
  • Is she having a job interview next week?

Use

Naudojame esamąjį tęstinį laiką (Present Continuous) išreiksti, paneigti ar paklausti apie suplanuotus ateities įvykius ar planus, kurių tikslus laikas mums yra žinomas.

Summary

Taigi esamasis tęstinis laikas (Present Continuous) taip pat gali būti naudojamas norint išreikšti ateities planus ir jau suplanuotus veiksmus.

Pavyzdžiui:
— „I am working on an important project the whole month.“ = Ateities planams išreikšti naudojame esamajį tęstinį laiką (Present Continuous), kadangi minime netolimą ateitį (kuri netrukus įvyks).
♦ „I am working on an important project the whole month.“ = Naudojame esamajį tęstinį laiką (Present Continuous), kadangi kalbame apie dabartinę, aktualią situaciją, t.y. vykstančią šnekamuoju metu (dabartis).
♦ „I will work on an important project the whole month.“ = Naudojame paprastaji būsimąjį laiką (Future Simple), kadangi išreiškiame netolimos ateities planus (ateitis).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book