Unit 2.2

Esamasis Tęstinis Laikas Būsimajame Laike

Tenses

Būsimasis [future] laikas yra vartojamas nuspėti arba kalbėti apie ateities įvykius.

Vartojame esamąjį tęstinį laiką [present continuous] kalbėdami apie suplanuotus dalykus {pasižiūrėkite Esamajį Tęstinį Laiką, A1 Lygyje}.

{Pasižiūrėkite Esamajį Tęstinį Laiką, A1 Lygyje}.

  • She‘s having a birthday party next week.
  • She isn’t having a birthday party next week.
  • Is she having a birthday party next week?

Esamasis tęstinis laikas vartojamas išreikšti, paneigti ar paklausti apie suplanuotą ateities veiklą ar suplanuotus susitarimus, kai yra žinomas tikslus laikas.

Esamasis tęstinis laikas [present continuous] vartojamas išreikšti ateitį bei suplanuotus planus.

Pavyzdžiui:
— “am working the whole summer.” = Vartojame esamajį tęstinį laiką išreikšdami ateitį, nes kalbame apie artimą ateitį (kuri netrukus įvyks).
♦ “am working the whole summer.” = Vartojame esamajį tęstinį laiką, nes kalbame apie dabartinę padėtį (dabar).
♦ “I will work the whole summer.” = Vartojame būsimąjį laiką, nes kalbame apie tolimesnę ateitį (ateitis).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book