Unit 9.1

Prieveiksmių Laipsniavimas


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Prieveiksmių laipsniavimas [adverbs of degree] naudojamas, kai norime informuoti apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Prieveiksmių Laipsniavimas}

Form

Laipsniuojami prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių to be ar to have arba prieš kitus veiksmažodžius.

Taisyklingi

Dauguma atvejų taisyklingus laipsniuojamus prieveiksmius gauname prie būdvardžių pridėdami galūnę -ly. Pavyzdžiui:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Netaisyklingi

Netaisyklingi laipsniuojami prieveiksmiai laikomi išimtimis, todėl jiems nėra taikomos pagrindinės sudarymo taisyklės ir kartais tiesiog yra išlaikomos tos pačios būdvardžio formos. Pavyzdžiui:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Taisyklingi

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Netaisyklingi

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Laipsniuojame prieveiksmius, kuomet norime parodyti veiksmo, būdvardžio ar kito prieveiksmio intensyvumą.

Summary

Prieveiksmių laipsniavimas [adverbs of degree] suteikia informacijos apie veiksmo, būdvardžio ar kito prieveiksmio intensyvumą. Dažniausiai šie prieveiksmiai yra naudojami po pagalbinių veiksmažodžių arba prieš kitus veiksmažodžius ar žodžius, kuriuos modifikuoja.

Jie sudaromi prie būdvardžio pridedant galūnę -ly (barelyreallytotallycompletelyabsolutely…).

Pavyzdžiui:
— “Absolute” ⇒ “absolutely agree with you.” = Prieveiksmis absolutely (visiškai) parodo veiksmo intensyvumą.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Prieveiksmis really (tikrai, iš tikrųjų) parodo būdvardžio intensyvumą.

Netaisyklingi [irregular] būdo prieveiksmiai dažniausiai išlaiko tą pačią būdvardžių formą (almostenoughtooveryquite…).

Pavyzdžiui:
— “Almost” ⇒ “She almost drank it all” = Prieveiksmis almost (beveik) nurodo veiksmo intensyvumą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License