Unit 9.1

Laipsniuojami Prieveiksmiai

Adverbs


Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Laipsniuojami prieveiksmiai [adverbs of degree] vartojami suteikti informaciją apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą {pasižiūrėkite Prieveiksmių Laipsnius, A1 lygyje}.

Form

Laipsniuojami prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių to be ar to have, ar prieš kitus veiksmažodžius ar žodžius, kuriuos modifikuoja.

Reguliarūs

Daugeliu atvejų, gauname reguliarius laipsniuojamus prieveiksmius, pridedami -ly prie būdvardžių. Dažniausiai vartojami:

AdjectiveAdverb
barebarely
realreally
totaltotally
completecompletely
absoluteabsolutely

Nereguliarūs

Nereguliarūs laipsniuojami prieveiksmiai nesilaiko tos pačios taisyklės ir paprastai išlaiko tą pačią būdvardžio formą, pavyzdžiui:

AdjectiveAdverb
almostalmost
enoughenough
tootoo
veryvery
quitequite

Example

Reguliarūs

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Nereguliarūs

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Laipsniuojami prieveiksmiai yra vartojami parodyti veiksmo, būdvardžio ar kito prieveiksmio intensyvumą.

Summary

Laipsniuojami prieveiksmiai [adverbs of degree] suteikia informacijos apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą. Jie paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių ir prieš kitus veiksmažodžius ar žodžius, kuriuos modifikuoja.

Jie formuojami pridedant -ly prie būdvardžio (barely, really, totally, completely, absolutely…).

Pavyzdžiui:
— “Absolute” ⇒ “absolutely agree with you.” = Parodo veiksmo intensyvumą.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Parodo būdvardžio intensyvumą.

Kai kurie laipsniuojami prieveiksmiai yra nereguliarūs ir paprastai išlaiko tokią pačią būdvardžio formą (almost, enough, too, very, quite…).

Pavyzdžiui:
— “Almost” ⇒ “She almost drinks it all” = Parodo veiksmo intensyvumą.
Enough” ⇒ “It is cold enough.” = Parodo būdvardžio intensyvumą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book