Fokhatározók

Introduction

A határozószók [adverbs] olyan kifejezések, amelyek módosítják a mellékmondat más elemeit. Széleskörű információt nyújtanak.

A fokhatározókat vagy másnéven nyomatékosító szókat [adverbs of degree or intensifiers] arra használjuk, hogy információt nyújtsunk egy cselekvés vagy egy melléknév intenzitásáról {nézze meg a Határozószók – Fokhatározók, A1 szint részt}.

Form

A fokhatározók általában a to be vagy a to have segédigék után állnak, vagy más igék vagy olyan szavak előtt, amelyeket módosítanak.

Szabályos

A legtöbb esetben úgy képezzük a szabályos fokhatározókat, hogy -ly-t teszünk a melléknevekhez. A leggyakrabban használtak a következők:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Rendhagyó

A rendhagyó fokhatározókat nem ugyanúgy képezzük, mint a szabályosakat, hanem egyszerűen megtartják a melléknév alakját. Például:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Szabályos

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Rendhagyó

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

A fokhatározókat arra használjuk, hogy megmutassuk egy cselekvés, melléknév vagy egy másik határozószó intenzitását.

Summary

A fokhatározók [adverbs of degree] információt adnak egy cselekvés vagy egy melléknév intenzitásáról. Általában a segédigék után állnak, illetve más igék vagy olyan szavak előtt, amelyeket módosítanak.

Úgy képezzük őket, hogy -ly-t teszünk a melléknevekhez (barely, really, totally, completely, absolutely…).

Például:
— “Absolute” ⇒ “I absolutely agree with you.” = A cselekvés intenzitását mutatja.
— “Real” ⇒ “I am really happy right now.” = A melléknév intenzitását mutatja.

Néhány fokhatározó rendhagyó, és egyszerűen megtartja a melléknév alakját (almost, enough, too, very, quite…).

Például:
— “Almost” ⇒ “She almost drinks it all.” = A cselekvés intenzitását mutatja.
— “Enough” ⇒ “It is cold enough.” = A melléknév intenzitását mutatja.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a fokhatározók használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License