Unit 9.1

Gradu adberbioak

Advertising

Introduction

Adberbioak klausularen beste elementuen modifikatzaile moduan funtzionatzen duten espresioak dira. Informazio ugari eman dezakete.

Gradu adberbioak edo areagotzaileak [intensifiers] informazioa ematen dute ekintza edo adjektibo baten intentsitateari buruz {ikusi Adverbs of Degree, A1 level}.

Form

Gradu adberbioak to be edo to have aditz laguntzaileen atzetik jarri ohi dira, edo beste aditz batzuen edo modifikatzen dituzten hitzen aurretik.

Regular

Kasu gehienetan gradu adberbio erregularrak -ly adjektibora gehituz lortzen ditugu. Adibidez:

Adjective Adverb
bare barely
real really
total totally
complete completely
absolute absolutely

Irregular

Gradu adberbioen eraketan hainbat salbuespen daude, beraz, ez dugu arau berdina jarraitzen eta adjektiboaren forma berdina bakarrik mantentzen du. Adibidez:

Adjective Adverb
almost almost
enough enough
too too
very very
quite quite

Example

Regular

  • They barely know each other.
  • We are really angry about the noise.
  • It is totally worth it!
  • You are completely wrong!
  • You have absolutely nothing to drink.

Irregular

  • She almost spilt the orange juice.
  • I think you had enough wine.
  • This bag of potatoes is too heavy.
  • They are very thirsty.
  • You have quite a shopping list here.

Use

Gradu adberbioak ekintza, adjektibo edo beste adberbio baten intentsitatea erakusteko erabiltzen ditugu.

Summary

Gradu adberbioak ekintza, adjektibo edo beste adberbio baten intentsitateari buruz informazio ematen digute. Normalean aditz laguntzaile baten atzetik doa eta beste aditz edo modifikatzen duten hitz baten aurretik.

-ly adjektiboari gehituz sortzen dira (barely, really, totally, completely, absolutely…).

Adibidez:
— “Absolute” ⇒ “I absolutely agree with you.” = Ekintza baten intentsitatea erakusten du.
“Real” ⇒ “I am really happy right now.” = Adjektibo baten intentsitatea erakusten du.

Gradu adberbio batzuk irregularrak dira eta  adjektiboen forma berdina bakarrik mantentzen dute (almost, enough, too, very, quite…).

Adibidez:
“Almost” ⇒ “She almost drank it all.”

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License