Unit 4.2

Frekuentzia adberbioak

Introduction

Adberbioak klausularen beste elementu batzuen modifikatzaile moduan funtzionatzen duten esperesioak dira. Informazio asko eman dezakete.

Frekuentzia adberbioek [adberbs of frecuency] frekuentziari buruzko informazioa emateko erabiltzen dira {ikusi Adverbs of Frequency, A1 level}.

Form

Adberbioak normalean aditz laguntzaile baten (to be/to have) atzetik jartzen dira edo beste aditz batzuen aurretik.

Frekuentzia adberbioak erabiltzen ditugu gertaera edo ekintza baten denbora deskribatzeko (zehaztugabea eta zehaztua).

Gehien erabiltzen diren frekuentzia adberbioak hurrengoak dira:

 • Frekuentzia zehaztugabeko adberbioak: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Frekuentzia zehatzeko adberbioak: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

Frekuentzia zehaztugabeko adberbioak

 • Now and then we wash.
 • seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly wear a cap.

Frekuentzia zehatzeko adberbioak

 • You go running daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We do physical exercise monthly.
 • He periodically complains about his inner ear.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Frekuentzia adberbioak (zehaztugabeak eta zehatzak) gertaera baten frekuentzia adierazteko erabiltzen dira (zenbatero/zerbait gertatzeko frekuentzia):

 • Frekuentzia zehaztugabeko adberbioak frekuentziaren ideia bat adierazteko, baina ez digu zenbatero gertatzen den informazio zehatza ematen.
 • Frekuentzia zehatzeko adberbioak zehatz, zenbatero zerbait gertatzen den adierazteko.

Summary

Frekuentzia adberbioek [adberbs of frecuency] gertaera edo ekintza baten frekuentziari buruzko informazioa emateko erabiltzen dira

 • Gehien erabiltzen diren indefinite frequency (ez zehatzak) hurrengoak dira: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Gehien erabiltzen diren frekuentzia zehatzak (zehatzak) hurrengoak dira: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Adibidez:
— “I seldom go to the gym.” = (I) subjektua gimnasiora doa batzutan.
— “I’m periodically going to the gym.” = (I) subjektua gimnasiora joan ohi da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



License