Unit 4.2

Frekuentzia adberbioak

Advertising

Introduction

Adberbioak klausularen beste elementu batzuen modifikatzaile moduan funtzionatzen duten esperesioak dira. Informazio asko eman dezakete.

Frekuentzia adberbioek [adberbs of frecuency] frekuentziari buruzko informazioa emateko erabiltzen dira {ikusi Adverbs of Frequency, A1 level}.

Form

Adberbioak normalean aditz laguntzaile baten (to be/to have) atzetik jartzen dira edo beste aditz batzuen aurretik.

Frekuentzia adberbioak erabiltzen ditugu gertaera edo ekintza baten denbora deskribatzeko (zehaztugabea eta zehaztua).

Gehien erabiltzen diren frekuentzia adberbioak hurrengoak dira:

 • Frekuentzia zehaztugabeko adberbioak: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Frekuentzia zehatzeko adberbioak: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

Frekuentzia zehaztugabeko adberbioak

 • Now and then we wash.
 • seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly wear a cap.

Frekuentzia zehatzeko adberbioak

 • You go running daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We do physical exercise monthly.
 • He periodically complains about his inner ear.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Frekuentzia adberbioak (zehaztugabeak eta zehatzak) gertaera baten frekuentzia adierazteko erabiltzen dira (zenbatero/zerbait gertatzeko frekuentzia):

 • Frekuentzia zehaztugabeko adberbioak frekuentziaren ideia bat adierazteko, baina ez digu zenbatero gertatzen den informazio zehatza ematen.
 • Frekuentzia zehatzeko adberbioak zehatz, zenbatero zerbait gertatzen den adierazteko.

Summary

Frekuentzia adberbioek [adberbs of frecuency] gertaera edo ekintza baten frekuentziari buruzko informazioa emateko erabiltzen dira

 • Gehien erabiltzen diren indefinite frequency (ez zehatzak) hurrengoak dira: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Gehien erabiltzen diren frekuentzia zehatzak (zehatzak) hurrengoak dira: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Adibidez:
— “I seldom go to the gym.” = (I) subjektua gimnasiora doa batzutan.
— “I’m periodically going to the gym.” = (I) subjektua gimnasiora joan ohi da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License