Unit 4.2

Prislovi pogostosti

Adverbs

Prislovi [adverbs] so samostalniki, ki funkcionirajo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Lahko nam dajo širok spekter informacij.

Prislovi pogostosti [adverbs of frequency] nam dajejo informacije o pogostosti nekega dejanja {glej Prislovi – Pogostost, stopnja A1}.

Prislovi ponavadi stojijo za pomožnimi glagoli (to be/to have) ali pred drugimi glagoli.

Prislove pogostosti uporabljamo za opisovanje pogostosti nekega dogodka (nedoločni in določni).

 • Najpogosteje rabljeni prislovi nedoločne pogostosti [indefinite frequency] so: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Najpogosteje rabljeni prislovi določne pogostosti [definite frequency] so: daily, weekly, monthly, periodically, yearly
 • Prislovi nedoločne pogostosti
  • Now and then we go to the country.
  • I seldom go to the beach.
  • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
  • I frequently have headaches.
  • She exercises regularly.
  • They constantly feel bad.
 • Prislovi določne pogostosti
  • You go shopping daily.
  • Martin has weekly visits from his mother.
  • We get social welfare payment monthly.
  • He periodically complains about his ex-wife.
  • I pay for the ambulance service yearly.

Prislove pogostosti uporabljamo tudi kot časovne prislove; da opišemo kako pogosto/redno se nekaj dogaja.

Prislove nedoločne pogostosti uporabljamo za izražanje ideje o pogostosti, brez da bi izdali informacije o tem, natančno kako pogosto se nekj dogaja.

Prislove določne pogostosti uporabljamo za izražanje točno, kako pogosto se nekaj dogaja.

Prislovi pogostosti [adverbs of frequency] dajejo informacije o pogostosti dogodka.

 • Najpogosteje rabljeni prislovi nedoločne pogostosti [indefinite frequency] so: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Najpogosteje rabljeni prislovi določne pogostosti [definite frequency] so:  daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Na primer:
— “I seldom go to the gym.” = Osebek (I) gre le občasno v telovadnico.
— “I’m periodically going to the gym.” = Osebek (I) gre pogosto v telovadnico.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book