Unit 4.2

Prislovi pogostosti

Introduction

Prislovi [adverbs] so samostalniki, ki funkcionirajo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Lahko nam dajo širok spekter informacij.

Prislovi pogostosti [adverbs of frequency] nam dajejo informacije o pogostosti nekega dejanja {glej Prislovi – Pogostost, stopnja A1}.

Form

Prislovi ponavadi stojijo za pomožnimi glagoli (to be/to have) ali pred drugimi glagoli.

Prislove pogostosti uporabljamo za opisovanje pogostosti nekega dogodka (nedoločni in določni).

 • Najpogosteje rabljeni prislovi nedoločne pogostosti [indefinite frequency] so: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Najpogosteje rabljeni prislovi določne pogostosti [definite frequency] so: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

Prislovi nedoločne pogostosti

 • Now and then we go to the country.
 • I seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • I frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly feel bad.

Prislovi določne pogostosti

 • You go shopping daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We get social welfare payment monthly.
 • He periodically complains about his ex-wife.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Prislove pogostosti uporabljamo tudi kot časovne prislove; da opišemo kako pogosto/redno se nekaj dogaja.

Prislove nedoločne pogostosti uporabljamo za izražanje ideje o pogostosti, brez da bi izdali informacije o tem, natančno kako pogosto se nekj dogaja.

Prislove določne pogostosti uporabljamo za izražanje točno, kako pogosto se nekaj dogaja.

Summary

Prislovi pogostosti [adverbs of frequency] dajejo informacije o pogostosti dogodka.

 • Najpogosteje rabljeni prislovi nedoločne pogostosti [indefinite frequency] so: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • Najpogosteje rabljeni prislovi določne pogostosti [definite frequency] so:  daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Na primer:
— “I seldom go to the gym.” = Osebek (I) gre le občasno v telovadnico.
— “I’m periodically going to the gym.” = Osebek (I) gre pogosto v telovadnico.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License