Unit 2.1

Future simple v nikalni obliki

Introduction

Prihodnjik je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje prihodnjih dogodkov. Enostavni prihodnjik [future simple] uporabljamo za opisovanje napovedi, prepričanj in namenov, ki se vežejo na prihodnost.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika nekaj glede osebka.

Form

Future simple ima v nikalni obliki strukturo:
Subject + will + not + verb + …

 • Kratka verzija nikalne oblike je: I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…
Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

Example

 1. Obljube
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2. Spontane odločitve
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3. Upanja/mnenja/napovedi
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

Future simple nikalni obliki uporabljamo za izražanje:

 1. Obljub;
 2. Spontanih odločitev;
 3. Upanj, mnenj ali napovedi.

Summary

Enostavni prihodnjik [future simple] v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje napovedi, prepričanj in namenov glede prihodnosti, in ko smo prepričani, da se bodo ti dogodki zgodili.

Struktura je:
Subject + will + not + verb + …

Na primer:
— “We will not work on important projects next month.” = Future simple uporabimo za izražanje odločitve.
♦ “We don’t work on important projects.” = present simple negatve, to work (do not work).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License