Unit 2.1

Future Simple przeczenia

Introduction

Czasy gramatyczne future służą do mówienia o przyszłości. Używamy czasu future simple do mówienia o tym, co przewidujemy na przyszłość i sądzimy, że się wydarzy z dużą pewnością.

W formie przeczącej, czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Czas future simple, w formie przeczącej, ma taką strukturę:
Subject + will + not + verb + …

 • Skróty formy przeczącej to: I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…
SUBJECT WILL + NOT VERB
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

Example

 1. Obietnice
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2. Spontaniczne decyzje
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3. Nadzieje/opinie/przewidywania
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

Future Simple w formie przeczącej służy do:

 1. Wyrażania obietnic;
 2. Wyrażania spontanicznych decyzji;
 3. Wyrażania nadziei i opinii.

Summary

Używamy czasu przyszłego future simple w formie przeczącej , aby mówić o naszych planach, intencjach i zamiarach na przyszłość, co do których jesteśmy pewni, że się wydarzą. W formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Struktura:
Subject + will + not + verb + …

Na przykład:
— “We will not work on important projects next month.” = W tym przypadku używamy future simple ponieważ podejmujemy decycje dotyczącą przyszłości.
♦ „We don’t work on important projects.” = present simple negatve, to work (do not work).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License