Unit 1.2

Przysłówki czasu z Present Perfect

Introduction

Przysłówki [prepositions] są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów w zdaniu. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Przysłówki czasu [time adverbs] są często używane z present perfect i funkcjonują jako modyfikatory innych elementów w zdaniu.

Form

Głównymi przysłówkami czasu używanymi z present perfect są: alreadyjuststill oraz yet.

Ich położeniu w zdaniu to:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • YetSubject + verb + … + yet

UWAGA: Mogą mieć różne położenie gdy nie są używane z czasami perfect .

Example

Zdania twierdzące

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Zdania przeczące

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

Przysłówki czasu mówią o tym kiedy, jak długo oraz jak często czynność miała miejsce. Główne przysłówki czasu to:

 • Already mówi się, że coś wydarzyło się wcześnie lub wcześniej niż oczekiwano.
 • Just jest używany do wyrażenia czynności, która wydarzyła się w tym momencie lub przed chwilą.
 • Still służy do wyrażenia działania, które nie zostało zakończone lub trwa dłużej niż oczekiwano.
 • Yet mówi się, że coś się nie dzieje teraz, ale stanie się to w najbliższej przyszłości.

 

Summary

Gdy przysłówki [adverbs] są użyte z present perfect, mogą zachowywać się jak modyfikatory lub inne elementy w zdaniu

Ich położenie w zdaniu to:

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Na przykład:
— “have already arrived home.” = Czynność wydarzyła się w przeszłości i już się nie powtórzy (na razie).
— “have just arrived home.” =Czynność wydarzyła się w niedalekiej przeszłości (krótko przed).
— “I still haven’t arrived home.” =  Czynność nie została zakończona (kontynuacja).
— “haven’t arrived home yet.” = Czynność nie wydarzyła się w przeszłości lub teraźniejszości, ponieważ wydarzy się w niedalekiej przyszłości (do teraz).

UWAGA: Niektóre z przysłówków [adverbs] są używane tylko w zdaniach przeczących, a nie twierdzących (i odwrotnie). Ponadto mogą mieć różne pozycje, gdy nie są używane w idealnych czasach.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License