Unit 1.1

Present Perfect zdania przeczące

Introduction

Present Perfet to czas gramatyczny, który służy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości, które wciąż mają wpływ na teraźniejszość.

W formie przeczącej, czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Czas present perfect, w formie przeczącej ma taką strukturę:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: trzecia osoba liczby pojedynczej od have to has;
  • Skrótami formy przeczącej są: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Regularne imiesłowy czasu przeszłego są tworzone przez dodanie -d oraz -ed do formy podstawowej czasownika. Nieregularne imiesłowy czasu przeszłego wymagają zapamiętania.
SUBJECT HAVE/HAS + NOT PAST PARTICIPLE
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

{Sprawdź temat Imiesłów czasu przeszłego by nauczyć się czasowników nieregularnych}.

Example

 1. Przeszłe wydarzenia z konsekwencjami w teraźniejszości
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Zakończone czynności odnoszące się do doświadczeń życiowych
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Use

Używamy present perfect w formie przeczącej, by zaprzeczyć czemuś o:

 1. Przeszłych wydarzeniach z konsekwencjami w teraźniejszości;
 2. Doświadczeniach życiowych.

Summary

Używamy present perfect w formie przeczącej do mówienia o przeszłych wydarzeniach, które są jakoś związane z teraźniejszością lub mają jakieś konsekwencje w teraźniejszości. W formie przeczącej, czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Struktura to:
Subject + have/has + not + past participle + … (has w trzeciej osobie pojedynczej)

Na przykład:
— „She hasn’t worked on an important project this morning.” = Używamy present perfect ponieważ sytuacja z przeszłości wciąż ma wpływ na teraźniejszość.
♦ „She didn’t work on an important project yesterday.” = Używamy past simple  ponieważ mówimy o sytuacji z przeszłości, która nie ma już żadnego wpływu na teraźniejszość.

UWAGA: Imiesłów czasu przeszłego jest zazwyczaj używany by tworzyć czasy dokonane oraz mówi o czynnościach przeszłych lub skończonych. Jest tworzony przez dodanie -d lub -ed do formy podstawowej czasowników regularnych, podczas gdy czasowniki nieregularne mają różne ustalone formy, których należy nauczyć się na pamięć.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License