Unit 5.1

To be used to pytania

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to to struktura, która służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach.

W formie pytającej, czasownik zadaje pytanie na temat istnienia jakiegoś przyzwyczajenia.

Form

To be used to, w formie pytającej, ma taką strukturę:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

TO BE SUBJECT USED TO GERUND QUESTION
MARK
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the washing machine?

Use

Struktura to be used to pyta, w formie pytającej, o rzeczy lub czynności, które są komuś znane lub do których jest przyzwyczajony.

Summary

To be used to, w formie pytającej, pyta o nawyki i zwyczaje, które są nam znane.

Struktura:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

Na przykład:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Pytamy czy „having breakfast in the morning” jest zwyczajem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które może występować tylko w zdaniach, które już są w czasie przeszłym.

Na przykład:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Używamy to be used to by zapytać czy podmiot jest przyzwyczajony do czynności.
♦ “Did you use to have breakfast in the morning?“= Używamy to use to by zapytać czy czynność wydarzyła się w przeszłości, jako że wydarzenie już nie ma miejsca (“Did you used to have breakfast early in the morning?” = Tutaj czas przeszły został już pokazany za pomocą czasownika did)

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book