Unit 5.1

To be used to pytania

Introduction

To be used to to struktura, która służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach.

W formie pytającej, czasownik zadaje pytanie na temat istnienia jakiegoś przyzwyczajenia.

Form

To be used to, w formie pytającej, ma taką strukturę:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

TO BE SUBJECT USED TO GERUND QUESTION
MARK
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the washing machine?

Use

Struktura to be used to pyta, w formie pytającej, o rzeczy lub czynności, które są komuś znane lub do których jest przyzwyczajony.

Summary

To be used to, w formie pytającej, pyta o nawyki i zwyczaje, które są nam znane.

Struktura:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

Na przykład:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Pytamy czy „having breakfast in the morning” jest zwyczajem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które może występować tylko w zdaniach, które już są w czasie przeszłym.

Na przykład:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Używamy to be used to by zapytać czy podmiot jest przyzwyczajony do czynności.
♦ “Did you use to have breakfast in the morning?“= Używamy to use to by zapytać czy czynność wydarzyła się w przeszłości, jako że wydarzenie już nie ma miejsca (“Did you used to have breakfast early in the morning?” = Tutaj czas przeszły został już pokazany za pomocą czasownika did)

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License