Unit 9.1

Adverbs of Place

Adverbs

Adverbs czyli przysłówki to słowa, które modyfikują pozostałe elementy w zdaniu. Mogą dostarczać szerokiej gamy informacji.

Przysłówki, które mówią o tym, gdzie coś się odbywa to tzw. przysłówki miejsca-Adverbs of Place.

Below the main Adverbs of Place: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

 • A packet of flour was here yesterday.
 • He was there at the bar 2 minutes before.
 • The non alcoholic drinks are downstairs.
 • They are sitting upstairs.
 • I stay inside have a warm meal when the weather is bad.
 • Everybody is outside.
 • Stay indoors and don’t ask questions.

Adverbs of Place czyli przysłówki miejsca udzielają nam informacji na temat tego gdzie coś się odbywa. Zazwyczaj umieszczamy je po głównym czasowniku lub dopełnieniu. Przysłówki miejsca nie modyfikują innych przymiotników ani przysłówków.

 1. Downstairs (na dole (na dolnym piętrze));
 2. Outside (na zewnątrz);
 3. Here (tutaj);
 4. Indoors (wewnątrz (budynku));
 5. Abroad (za granicą);
 6. Upstairs (na górze (na górnym piętrze));
 7. Inside (wewnątrz);
 8. There (tam);
 9. Outdoors (na dworze);
 10. Anywhere (gdziekolwiek).

Przysłówki są ważnymi elementami zdania, gdyż modyfikują znaczenie innych jego elementów. W języku angielskim przysłówki mogą informować o miejscu opisywanego wydarzenia i takie przysłówki to przysłówki miejsca- Adverbs of Place.

Główne Adverbs of Place to: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Na przykład:
— „He pushed his father downstairs.” = Wskazuje na miejsce.
— „Let’s fight outside.” = Wskazuje na miejsce.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book