Unit 1.1

Present Perfect zdania twierdzące

Tenses

Present Perfet to czas gramatyczny, który służy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości, które wciąż mają wpływ na teraźniejszość.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Present perfect w formie twierdzącej ma następującą strukturę:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: w trzeciej osobie liczby pojedynczej  have zmienia się na has;
  • Krótkie formy Formy twierdzącej to: I’ve – you’ve – he’s…
 • Regularne imiesłowy czasu przeszłego są tworzone przez dodanie -d lub -ed do podstawowej formy czasownika. Nieregularne imiesłowy czasu przeszłego muszą być wykute na pamięć.
SUBJECT HAVE/HAS PAST PARTICIPLE
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Z czasem present perfect często używamy wyrażeń czasowych takich jak: evernever, before, yetjustalreadystillso farup until now

{Sprawdź temat Past Participle by nauczyć się czasowników nieregularnych}.

 1. Przeszłe wydarzenia z konsekwencjami w teraźniejszości
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Zakończone czynności odnoszące się do doświadczeń życiowych
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Używamy Present Perfect w formie twierdzącej do mówienia  o:

 1. Przeszłych wydarzeniach z konsekwencjami w teraźniejszości;
 2. Doświadczeniach życiowych.

Używamy present perfect w formie twierdzącej do mówienia o przeszłych wydarzeniach, które są jakoś związane z teraźniejszością lub mają jakieś konsekwencje w teraźniejszości.

Struktura to:
Subject + To Have + past participle + … (has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
—”It has rained the whole morning.” = Używamy present perfect ponieważ sytuacja z przeszłości wciąż ma wpływ na teraźniejszość. W tym przypadku np. ulicą mogą nadal być mokre.
♦  „It rained the whole morning.” = Używamy past simple ponieważ mówimy o sytuacji z przeszłości, która nie ma już żadnego wpływu na teraźniejszość.

UWAGA: past participle jest używany do tworzenia czasu present perfect, wskazuje na przeszłość oraz skończone czynności. Jest tworzony przez dodawanie -d lub -ed do formy podstawowej czasownika regularnego, podczas gdy czasowniki nieregularne mają inne ustalone formy, które wymagają zapamiętania

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book