Unit 1.1

Present Perfect zdania twierdzące


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Perfet to czas gramatyczny, który służy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości, które wciąż mają wpływ na teraźniejszość.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Present perfect w formie twierdzącej ma następującą strukturę:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: w trzeciej osobie liczby pojedynczej  have zmienia się na has;
  • Krótkie formy Formy twierdzącej to: I’ve – you’ve – he’s…
 • Regularne imiesłowy czasu przeszłego są tworzone przez dodanie -d lub -ed do podstawowej formy czasownika. Nieregularne imiesłowy czasu przeszłego muszą być wykute na pamięć.
SUBJECT HAVE/HAS PAST PARTICIPLE
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Z czasem present perfect często używamy wyrażeń czasowych takich jak: evernever, before, yetjustalreadystillso farup until now

{Sprawdź temat Past Participle by nauczyć się czasowników nieregularnych}.

Example

 1. Przeszłe wydarzenia z konsekwencjami w teraźniejszości
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Zakończone czynności odnoszące się do doświadczeń życiowych
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

Używamy Present Perfect w formie twierdzącej do mówienia  o:

 1. Przeszłych wydarzeniach z konsekwencjami w teraźniejszości;
 2. Doświadczeniach życiowych.

Summary

Używamy present perfect w formie twierdzącej do mówienia o przeszłych wydarzeniach, które są jakoś związane z teraźniejszością lub mają jakieś konsekwencje w teraźniejszości.

Struktura to:
Subject + To Have + past participle + … (has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— “She has worked on an important project these morning.” = Używamy present perfect ponieważ sytuacja z przeszłości wciąż ma wpływ na teraźniejszość.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Używamy past simple ponieważ mówimy o sytuacji z przeszłości, która nie ma już żadnego wpływu na teraźniejszość.

UWAGA: past participle jest używany do tworzenia czasu present perfect, wskazuje na przeszłość oraz skończone czynności. Jest tworzony przez dodawanie -d lub -ed do formy podstawowej czasownika regularnego, podczas gdy czasowniki nieregularne mają inne ustalone formy, które wymagają zapamiętania

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License