Present Perfect Affirmative

Introduction

Sadašnje složeno vrijeme [present perfect] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji koje su se dogodile u prošlosti, koje su povezane sa sadašnjošću te imaju utjecaj na nju.

Kada se koristi u potvrdnom obliku, glagol potvrđuje nešto o subjektu.

Form

Present perfect, u potvrdnom obliku, ima ovu strukturu:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: treće lice jednine mijenja se iz have u has;
  • Skraćeni potvrdni oblici su: I’ve – you’ve – he’s…
 • Pravilni particip perfekta tvori se dodavanjem -d ili -ed na osnovu glagola. Nepravilni particip perfekta se mora naučiti napamet.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

present perfectom se često koriste vremenski izrazi poput: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{Vidi Past Participle za nepravilne glagole}.

Example

 1. Prošle radnje s posljedicama u sadašnjosti
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Završene radnje koje se odnose na (životna) iskustva
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

Present perfect, u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje:

 1. Prošlih radnji s posljedicama u sadašnjosti;
 2. Životnih iskustava.

Summary

Sadašnje složeno vrijeme [present perfect], u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje radnji koje su se pojavile u prošlosti, koje su povezane sa sadašnjošću te još uvijek imaju utjecaj na nju.

Struktura:
Subject + To Have + past participle + … (has za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “She has worked on an important project these morning.” = Koristimo present perfect jer prošla radnja ima posljedice na sadašnjost.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Koristimo past simple jer je radnja završena i nema potrebe naglašavati njezin utjecaj na sadašnjost.

NAPOMENA: Past participle se obično koristi za tvorbu prošlih glagolskih vremena i podrazumijeva prošlu ili završenu ranju. Tvori se dodavanjem sufiksa -d ili-ed na osnovu glagola, dok nepravilni glagoli imaju različite čvrste forme koje se moraju naučiti napamet.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca