Unit 1.1

Present Perfect Affirmative

Tenses

Present Perfect – це час який вживається для вираження закінчених дій, котрі трапилися у минулому, які пов’язані у теперішньому і все ще мають вплив на нього.

При вираженні у Стверджувальній формі, дієслово щось підтверджує про суб’єкт.

Стверджувальна форма дієслова“to work” має таку структуру:
Subject + have/has + past participle + … (“has” for third person singular).

Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked
 1. результати у теперішньому
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2.  закінчені дії, які відносяться до життєвого досвіду
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Вживається Present Perfect для вираження:

 1. минулих ситуацій із результатом у теперішньому;
 2. життєвий досвід.

Вживається Present Perfect для вираження закінчених дій, котрі відбулися у минулому, які є пов’язаними у теперішньому і все  ще мають вплив на нього. При вираженні у Стверджувальній формі, щось про предмет підтверджується.

Present Perfect у Стверджувальній формі має таку структуру:
Subject + To Have + past participle*  (e.g. I have worked.) (“has” for third person singular).

*Дієприкметник минулого часу вказує на минулі або завершені дії. Він утворений шляхом додавання -d або -ed, до початкової форми правильних дієслів.

Наприклад:
— “It has rained the whole morning.” = Вживається  Present Perfect, тому що ця закінчена дія відбулася у минулому, але все ще має вплив на теперішній час, наприклад у цьому випадку могло бути так, що вулиці є все ще мокрі.
— “It rained the whole morning.” = Вживається Past Simple для вираження завершеної минулої дії без необхідності наголошувати цей вплив у теперішньому.

NOTE: неправильні дієслова мають  незмінні форми котрі потрібно вивчити напам’ять. Дієприкметник минулого часу має різні незмінні форми котрі потрібно вивчити напам’ять. Дієприкметник минулого часу зазвичай вживається для утворення perfect tenses.

Переглянемо цей контект у [Form]. Перегляньте у [Example] розділі який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book